Preventie

We brengen het grootste deel van onze tijd binnenshuis door. Onze activiteiten, voorwerpen en materialen om ons heen stoten stoffen in de lucht uit die de gezondheid kunnen schaden. 

Hoe voorkomen we luchtvervuiling binnenshuis?

De beste manier om te voorkomen dat de lucht binnenshuis vervuilt, is zoveel mogelijk te vermijden om verontreinigende stoffen in huis te brengen, vooral chemische verontreinigende stoffen. 

In eerste instantie is het noodzakelijk om vervuilende bronnen te minimaliseren, bijvoorbeeld door toxische producten te vermijden.  

Omdat we niet in een steriele omgeving leven is het normaal dat de lucht van onze huizen bepaalde verontreinigende stoffen bevat. Om te voorkomen dat ze zich dag na dag ophopen, moeten we regelmatig het huis schoonmaken en verluchten.

WIST U DAT? Er richtwaarden zijn voor bepaalde chemische stoffen, boven dewelke nadelige effecten op de gezondheid worden gezien. Voor huisstofmijt en schimmels is het echter moeilijker om dergelijke waarden vast te stellen. Deels omdat de pathologieën vooral allergisch van aard zijn en variëren volgens de gevoeligheid van de persoon en de blootstelling. 

Beperk het gebruik van verontreinigende stoffen

 • Rook niet binnen in huis
 • Voer regelmatig een onderhoud uit van uw verwarmingstoestellen (oven, boiler, kachel, enz.)
 • Controleer de luchtvochtigheid (35-65 %) en de omgevingstemperatuur (20 °C)
 • Vermijd giftige schoonmaakmiddelen en beperk u tot slechts enkele producten
 • Koop producten met een ecolabel (verf, enz.)
 • Brand geen geurkaarsen en wierook in uw huis

Maak schoon

 • Kiemen (mijten, bacteriën, schimmels, enz.) en hun producten (allergenen, endotoxines, mycotoxines) hopen zich op in stof. Het is daarom zeer belangrijk om het huis regelmatig schoon te maken.
 • Opgelet! Beperk het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen omdat deze op hun beurt giftige stoffen in de lucht vrijgeven. Geef de voorkeur aan natuurlijke producten zoals azijn, bicarbonaat of zeep.

Verlucht en ventileer

Door te verluchten ververst u regelmatig de binnenlucht. Het is raadzaam om ramen 2 keer per dag, ‘s morgens en’ s avonds, gedurende 15 minuten wijd open te zetten, en in het bijzonder:

 • voor en na het slapen 
 • tijdens en na de douche
 • bij aanwezigheid van een groot aantal mensen
 • tijdens renovatie- en inrichtingswerken (verven, een nieuw meubel plaatsen, enz.).

Met een ventilatiesysteem kan de binnenlucht constant worden vernieuwd. Het is raadzaam om dit type installatie regelmatig te onderhouden:

 • laat mechanische ventilatiesystemen minstens 1 keer per jaar controleren
 • maak roosters en verluchtings-/ventilatieopeningen regelmatig schoon
 • blokkeer nooit ventilatieroosters
 • ga na of de luchtaanvoer van buiten zich niet te dicht bij een vervuilende bron of een uitvoer van vervuilde lucht bevindt.  

WIST U DAT? In geen enkele wetenschappelijke studie is de effectiviteit van luchtzuiverende planten in woningen aangetoond. Ze hebben alleen een gunstig effect wanneer ze zeer talrijk zijn.

 

In samenwerking met de gewesten doet de dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano staalafnames en onderzoek naar talrijke microbiologische vervuilende stoffen (bacteriën, zwammen, schimmels) in private (woningen) en publieke ruimten.

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

QR code

QR code for this page URL