Symptomen

We brengen het grootste deel van onze tijd binnenshuis door. Onze activiteiten, voorwerpen en de materialen om ons heen stoten stoffen in de lucht uit die de gezondheid kunnen schaden. 

Welke symptomen zien we bij aanwezigheid van luchtvervuiling binnenshuis?

Luchtvervuiling binnenshuis kan vele symptomen veroorzaken:

 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • oogirritatie
 • huidirritatie
 • verstopte neus of loopneus
 • misselijkheid
 • duizeligheid, draaierigheid
 • enz.

Opgelet! We reageren niet allemaal op dezelfde manier. De effecten van luchtverontreiniging binnenshuis variëren volgens het type vervuilende stof, de hoeveelheid verontreiniging in de lucht, de blootstellingstijd en de gevoeligheid van de blootgestelde persoon (allergische gevoeligheid, gevoeligheid op het vlak van ademhaling, kinderen, oudere of immuungecompromitteerde mensen). Bovendien kunnen schadelijke stoffen synergetisch werken.

Welke ziekten zijn gerelateerd aan vervuilde binnenlucht?

De kwaliteit van de lucht die we inademen kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dat kan gaan van gewoon wat hinder ondervinden tot fatale vergiftiging of aandoeningen van de luchtwegen, zoals: 

 • ademhalingsallergieën (rinitis, sinusitis, bronchitis en allergische conjunctivitis) 
 • allergische astma
 • dermatitis
 • extrinsieke allergische alveolitis (allergische ziekte die de longblaasjes aantast)
 • legionellose
 • diverse intoxicaties (koolstofmonoxide, enz.).
 • enz.

Bepaalde stoffen in de binnenlucht zijn geïdentificeerd als kankerverwekkend en/of als hormoonverstorende stoffen. 

WIST U DAT? Sinds de jaren ‘70 zien we symptomen verschijnen bij sommige mensen die in kantoren met airconditioning werken: „luchtbevochtigerkoorts” en „sick building syndrome”.

 

In samenwerking met de gewesten doet de dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano staalafnames en onderzoek naar talrijke microbiologische vervuilende stoffen (bacteriën, zwammen, schimmels) in private (woningen) en publieke ruimten.

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL