Oorzaken

We brengen het grootste deel van onze tijd binnenshuis door. Onze activiteiten, voorwerpen en de materialen om ons heen stoten stoffen in de lucht uit die de gezondheid kunnen schaden. 

Waar komt binnenluchtvervuiling vandaan?

Binnenluchtvervuiling is deels toe te schrijven aan veranderingen in de omgeving en in onze levensstijl. We besteden het grootste deel van onze tijd in gebouwen die steeds beter geïsoleerd, en dus afgesloten zijn. In deze vaak te weinig ververste binnenlucht hopen zich zowel chemische, microbiologische als fysische contaminanten op.

Onvoldoende ventilatie en verluchting bevordert de insluiting en ophoping van verontreinigende stoffen in de binnenlucht. Als er weinig wordt schoongemaakt, hoopt stof zich op en bevordert vocht de ontwikkeling van kiemen.

Chemische verontreinigende stoffen

Chemische verontreinigende stoffen kunnen in de vorm van gassen, dampen, aerosols en deeltjes voorkomen. Chemische verontreinigende stoffen zijn onder meer:

 • rook van sigaretten
 • koolstofdioxide (afkomstig van de ademhaling van personen)
 • koolmonoxide en stikstofdioxide (slecht onderhouden verbrandingstoestellen)
 • vluchtige organische stoffen (bouwmaterialen, meubilair, onderhouds- en renovatieproducten, verf, lijm, oplosmiddelen, vernis, wassen geurkaarsen, wierook, enz.) 
 • vlamvertragers (opgevulde producten, elektronische apparatuur, textiel, kunststofschuimen)
 • etc.

WIST U DAT? Dit zijn een aantal namen van vluchtige organische stoffen (VOS) waarover we in onze omgeving moeten waken: formaldehyde, terpenen, ftalaten, benzeen, naftaleen, pesticiden, acetaldehyde, acroleïne, propanal, butanal, benzaldehyde isopentanal, pentanal, hexanal, enz.  

Microbiologische verontreinigende stoffen

Binnenlucht kan verschillende microbiologische verontreinigende stoffen met zich meevoeren:

 • allergenen van huisdieren, kakkerlakken, mijten, planten (Ficus), enz.
 • micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en hun producten (microbiële vluchtige organische stoffen, toxines, enz.)
 • besmettelijke niet-overdraagbare ziektekiemen (Legionella in warmwatertanks).

WIST U DAT? Schimmels zijn microscopische zwammen die behalve mycotoxines ook vluchtige organische stoffen (VOS) van microbiële oorsprong kunnen produceren, waarvan sommige irriterend zijn voor de slijmvliezen (ogen, neus). De „muffe” geur of aardegeur die zo kenmerkend is voor vochtige en slecht geventileerde gebouwen verraadt de aanwezigheid van VOS die worden vrijgegeven door schimmels.

Fysische verontreinigende stoffen

Gebouwen kunnen asbest bevatten en in sommige regio’s kan de bodem radon vrijgeven (gas dat in de natuur voorkomt, geurloos en radioactief, in België komt dit vooral voor in leistenen bodems).

Luchtvervuiling binnenshuis kan door verschillende factoren worden beïnvloed: 

 • het gebrek aan verluchting en ventilatie waardoor er geen verversing van lucht plaatsvindt 
 • vocht dat de ontwikkeling van schimmels en micro-organismen bevordert
 • te weinig schoonmaak waardoor huisstof zich ophoopt, giftige stoffen die uit meubels, coatings en bouwmaterialen, enz. vrijkomen. 

 

In samenwerking met de gewesten doet de dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano staalafnames en onderzoek naar talrijke microbiologische vervuilende stoffen (bacteriën, zwammen, schimmels) in private (woningen) en publieke ruimten.

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

QR code

QR code for this page URL