Sciensano & Mazelen

Last updated on 15-2-2023 by Charlien Hupko

Als Nationaal Referentiecentrum bevestigt Sciensano verdachte gevallen van mazelen.

Sciensano zorgt voor de gegevensverzameling van de gevallen van mazelen in België en waakt over het aantal en de ernst van de gevallen. Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarrapport, dat u hieronder kan vinden. Daarbij waakt Sciensano ook over het risico tot epidemieën en dit in coördinatie met de regionale bevoegdheden.

Sciensano staat daarnaast ook in voor de opvolging van de eliminatiestatus van mazelen in België en het coördineert het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella in België. Hiervoor werken 2 teams van Sciensano samen:

Tot slot is de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) dat verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de Mazelen-Bof-Rubella (MMR) en Mazelen-Bof-Rubella-Varicella (MMRV) vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. 

Circulerende mazelenvirussen identificeren als Nationaal referentiecentrum voor mazelen

Het Nationaal referentiecentrum (NRC) bevestigt verdachte gevallen van mazelen. Dat doet het door speekseltesten uit te voeren. Deze test is de meest aangeraden test, omdat zowel specifieke antistoffen tegen mazelen (IgM) als het virus (PCR) zelf in het speeksel kunnen worden bepaald. Daarnaast analyseert het NRC het circulerende mazelenvirus, waarbij verschillende gevallen (in België en in het buitenland) met elkaar in verband kunnen gebracht worden. Meer informatie kan u vinden op de website van het NRC voor mazelen, bof en rubella.

Opvolging van de eliminatiestatus van mazelen in België

Om mazelen (en rubella) te bestrijden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een eliminatieplan opgesteld dat door alle lidstaten van de Europese regio, waaronder België, wordt opgevolgd. De eliminatie van mazelen betekent dat er in België jaarlijks minder dan één geval per miljoen inwoners mag voorkomen.

Sciensano verzekert de opvolging van de eliminatiestatus voor mazelen (en rubella) in België en verzorgt de samenstelling van het jaarlijks statusrapport voor de WGO

Coördinatie van het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella in België

Sciensano coördineert het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella, alsook het Nationaal Verificatie Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België.

Het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella werd in 2003 opgericht in België, om aan de verwachtingen van de WGO in verband met de eliminatie van mazelen (en rubella) te voldoen. Dit comité bestaat uit verschillende experten (waaronder verantwoordelijken van de bevoegde gemeenschappen, verantwoordelijken van artsengroeperingen, academici, microbiologen, clinici, epidemiologen) die minstens 1 keer per jaar samen komen om de problematiek van mazelen (en rubella) in België te bespreken.

Daarnaast is er sinds 2012 ook een Nationaal Verificatie Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België, als antwoord op de richtlijnen van de WGO. Het Nationaal Verificatie Comité bestaat uit drie onafhankelijke wetenschappelijke experten.

Controle van MBR en MBRV vaccins voor mazelen

Sciensano is het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) en verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de Mazelen-Bof-Rubella (MBR) en Mazelen-Bof-Rubella-Varicella (MBRV) vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. Deze controle gebeurt door het OMCL, onafhankelijk van de vaccinproducent en voor ieder lot (batch) afzonderlijk. Deze controle bestaat enerzijds uit het kritisch nakijken van de productiegegevens en van de kwaliteitsanalyses die uitgevoerd werden door de vaccinproducent en anderzijds door aanvullende analyses die door een OMCL worden uitgevoerd. Zo voert de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten verschillende laboratoriumanalyses uit volgens de Europese Official Control Authority Batch Release (OCABR) richtlijnen. Daarnaast controleert de dienst ook of de productie- en kwaliteitsgegevens van de vaccinproducent conform zijn met de specificaties, zoals die zijn goedgekeurd en vastgelegd in het registratiedossier. Als een lot voldoet aan alle kwaliteitscriteria geeft de dienst een certificaat af aan de producent, het zogenoemde EU lot vrijgave certificaat en mag het vaccin op de Europese markt komen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp