Sciensano & Rubella

Last updated on 15-2-2023 by Charlien Hupko

Sciensano volgt de stalen van rubella op die voor confirmatie naar het Nationaal Referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella worden gestuurd.

Sciensano volgt ook de gevallen van congenitale rubella (CRS) op door gegevensverzameling uit verschillende surveillance systemen. Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarrapport, dat u hieronder kan vinden.

Sciensano staat daarnaast ook in voor de opvolging van de eliminatiestatus van rubella in België en het coördineert het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella in België. Hiervoor werken 2 teams van Sciensano samen:

Tot slot is de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) dat verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de Mazelen-Bof-Rubella (MBR) en Mazelen-Bof-Rubella-Varicella (MBRV) vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden.

Circulerende rubellavirussen identificeren als Nationaal referentiecentrum voor rubella

Het Nationaal referentiecentrum (NRC) bevestigt verdachte gevallen van rubella. Dat doet het door middel van confirmatietesten (IgM, PCR, aviditeitstest). Daarnaast analyseert het NRC het circulerende rubellavirus, waarbij verschillende gevallen (in België en in het buitenland) met elkaar in verband kunnen gebracht worden. Meer informatie kan u vinden op de website van het NRC voor mazelen, bof en rubella.

De evolutie van rubella en CRS beschrijven door surveillance via verschillende systemen

In België bestaat er geen nationaal surveillance systeem voor gevallen van rubella of het congenitale rubella syndroom (CRS). Daarom waakt Sciensano over het aantal gevallen van het congenitale rubella syndroom (CRS) door verzameling van gegevens uit verschillende surveillance systemen: 

In België werd in 2013-2015 geen enkel geval van congenitaal rubellasyndroom (CRS) gemeld. In 2012 werd 1 geïmporteerd geval gemeld via het pediatrische peilnetwerk PediSurv van het toenmalige WIV-ISP (nu Sciensano).

Opvolging van de eliminatiestatus van rubella en congenitale rubella in België

Om rubella, en voornamelijk om het voorkomen van gevallen van congenitale rubella, te bestrijden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een eliminatieplan opgesteld dat door alle lidstaten van de Europese regio, waaronder België, wordt opgevolgd. De eliminatie van rubella betekent dat er in België jaarlijks minder dan één geval per miljoen inwoners mag voorkomen en dat er minder dan 1 geval van congenitale rubella mag voorkomen in België.

Sciensano verzekert de opvolging van de eliminatiestatus voor (mazelen en) rubella in België en verzorgt de samenstelling van het jaarlijks status rapport voor de WGO.

Coördinatie van het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella in België

Sciensano coördineert het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella, alsook het Nationaal Verificatie Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België.

Het Comité voor Eliminatie van Mazelen en Rubella werd in 2003 opgericht in België, om aan de verwachtingen van de WGO in verband met de eliminatie van (mazelen en) rubella te voldoen. Dit comité bestaat uit verschillende experten (waaronder verantwoordelijken van de bevoegde gemeenschappen, verantwoordelijken van artsengroeperingen, academici, microbiologen, clinici, epidemiologen) die minstens 1 keer per jaar samen komen om de problematiek van (mazelen en) rubella in België te bespreken.

Daarnaast is er sinds 2012 ook een Nationaal Verificatie Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België, als antwoord op de richtlijnen van de WGO. Het Nationaal Verificatie Comité bestaat uit drie onafhankelijke wetenschappelijke experten.

Controle van MBR en MBRV vaccins voor rubella

Sciensano is het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) en verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de Mazelen-Bof-Rubella (MBR) en Mazelen-Bof-Rubella-Varicella (MBRV) vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. Deze controle gebeurt door het OMCL, onafhankelijk van de vaccinproducent en voor ieder lot (batch) afzonderlijk. Deze controle bestaat enerzijds uit het kritisch nakijken van de productiegegevens en van de kwaliteitsanalyses die uitgevoerd werden door de vaccinproducent en anderzijds door aanvullende analyses die door een OMCL worden uitgevoerd. Zo voert de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten verschillende laboratoriumanalyses uit volgens de Europese Official Control Authority Batch Release  (OCABR) richtlijnen. Daarnaast controleert de dienst ook of de productie- en kwaliteitsgegevens van de vaccinproducent conform zijn met de specificaties, zoals die zijn goedgekeurd en vastgelegd in het registratiedossier. Als een lot voldoet aan alle kwaliteitscriteria geeft de dienst een certificaat af aan de producent, het zogenoemde EU lot vrijgave certificaat, en mag het vaccin op de Europese markt komen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp