Sciensano & Hormoonverstorende stoffen

Last updated on 14-2-2020 by Daisy Tysmans

Sciensano geeft advies over de dossiers van stoffen waarvan wordt vermoed dat ze het endocriene systeem verstoren en analyseert de migratie van endocriene verstoorders in voedsel. Sciensano analyseert ook het percentage endocriene verstoorders in menselijke weefsels.

De diensten Risico- en gezondheidsimpactevaluatie en Organische contaminanten en additieven van Sciensano werkten mee aan het onderzoeksproject „Evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico’s door de migratie van vervangingsmiddelen voor polycarbonaat in zuigflessen en voedselcontactmaterialen voor kinderen jonger dan 3 jaar” (ALTPOLYCARB) gefinancierd door de de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De dienst Risico- en gezondheidsimpactevaluatie is ook betrokken bij een project dat tot doel heeft de kennis over de effecten van prenatale blootstelling aan hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zuigelingen en jonge kinderen te vergroten.  Metingen van de concentraties van verschillende endocriene verstoorders worden uitgevoerd op placentastalen van de Belgische bevolking (cohort moeder-neonaat). Ook bisfenol A staat in de lijst van onderzochte bestanddelen.

Evaluatie van risico’s en de gevolgen voor de gezondheid

De dienst Risico- en gezondheidsimpactevaluatie van Sciensano biedt vooral wetenschappelijke ondersteuning aan het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten geven de wetenschappelijke experts van Sciensano advies aangaande de dossiers over stoffen waarvan wordt vermoed dat ze het endocriene systeem verstoren.

Samen met andere Europese experts namen zij ook deel aan de herziening van de criteria en de richtlijnen voor de identificatie van deze verstoorders.

In samenwerking met de Belgische Vereniging voor Toxicologie organiseerde Sciensano ook een workshop over endocriene verstoorders en een specifieke cursus over de indentificatie van de endocriene verstoorders in het kader van de biocidenverordening.

Consumentenveiligheid

De dienst Organische contaminanten en additieven van Sciensano heeft jarenlange ervaring op het gebied van voedselcontactmaterialen en is in het bezit van een ISO 17025-accreditatie voor de analyse van de migratie van verschillende stoffen zoals bisfenol A, ftalaten, aromatische aminen, formaldehyde (formol), enz.

De dienst maakt ook deel uit van het Europees netwerk van referentielaboratoria in het domein van voedselcontactmaterialen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp