Sciensano & Poliomyelitis (polio)

Last updated on 15-2-2023 by Charlien Hupko

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Wat doet Sciensano?

Sciensano, in het bijzonder de afdeling ‘Epidemiologie van infectieziekten, centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen.

Deze gegevens zijn afkomstig van vier informatiebronnen:

De dienst bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano behandelt kwesties in verband met de isolering van poliovirussen in laboratoria en productiebedrijven.  Het ‘Strategisch plan voor de uitroeiing van poliomyelitis en de eindfase 2013-2018’, dat wereldwijd wordt toegepast, is vooral bedoeld om accidentele verspreiding van poliovirussen na de uitroeiing van verschillende poliovirustypes, te voorkomen. In dit verband heeft de SBB een inventaris opgesteld van instellingen die wilde stammen of vaccinstammen (Sabin) van het poliovirus bewaren, en werkt het deze lijst regelmatig bij.

Ziekte met meldingsplicht

Polio is een ziekte met meldingsplicht in de drie gewesten (verplichte aangifte van overdraagbare ziekten: in Brussel, in Wallonië en in Vlaanderen).

Alle gevallen of vermoedens van polio en alle gevallen van acute slappe verlamming (PFA) moeten worden aangegeven aan de arts-gezondheidsinspecteur. 

PediSurv

Gevallen van acute slappe verlamming (PFA) bij kinderen onder de 15 jaar worden gevolgd door het netwerk van PediSurv.

PediSurv is een surveillancenetwerk opgericht om de door de Wereldgezondheidsorganisatie opgelegde doelstellingen te kunnen bereiken, met name de uitroeiing en de eliminatie van bepaalde besmettelijke kinderziekten zoals polio. 

Deze surveillance vertegenwoordigt ongeveer 40 % van de Belgische kinderartsen.

Nationaal referentiecentrum voor polio en enterovirussen

Het Nationaal referentiecentrum (UZ/KULeuven) voor polio en enterovirussen realiseert de virologische surveillance van poliovirussen en enterovirussen (groep waartoe het poliovirus behoort). 

Netwerk van peillaboratoria

Het netwerk van peillaboratoria rapporteert gegevens over enterovirussen (groep waartoe het poliovirus behoort) die in de cerebrospinale vloeistof worden gevonden (CSV — vloeistof die tijdens een lumbaalpunctie wordt verzameld) en bestudeert hun epidemiologie.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp