Sciensano & Spoorelementen

Last updated on 2-5-2019 by Admin Drupal

Sciensano identificeert en evalueert mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden met de blootstelling van de mens aan spoorelementen. We ondersteunen bovendien het beleid bij het ontwikkelen van normen. De analytische expertise van Sciensano wordt ook ingezet in de uitvoering van chemische analysen voor derden.

Methodeoptimalisatie en -validatie om de aanwezigheid van spoorelementen te bepalen

Sciensano ontwikkelt en valideert methoden die ons toelaten om de aanwezigheid van spoorelementen te bepalen in bijvoorbeeld voeding, voedingssupplementen en voedselcontactmaterialen (FCM). We besteden hierbij aandacht aan de chemische vorm (speciatie), de verschijningsvorm (nanodeeltjes) en de biobeschikbaarheid, omdat dit mee de toxiciteit en dus de gezondheidsrisico’s van deze elementen kan bepalen.

Onderzoek naar het voorkomen, het gedrag van en de blootstelling aan spoorelementen

Sciensano onderzoekt het gedrag van en de blootstelling aan spoorelementen (het kan zowel gaan om contaminanten zoals Cd, Pb, As, Hg alsook om essentiële spoorelementen zoals Se, Cu, Zn) in het geheel van de voedselketen, dus vanaf de bronnen (bodem, water, atmosfeer) tot de mens. Hierbij komen zowel totale elementanalyses aan bod, als de analyse van elementspecies en van nanopartikels. Via het meten van humane blootstellingsmerkers (biomonitoring) kan bovendien de blootstelling via diverse blootstellingsroutes (voeding, lucht, huid) worden ingeschat en kunnen relaties worden gelegd met gezondheidseffecten.

Er kunnen 4 grote onderzoeksdomeinen onderscheiden worden m.b.t. spoorelementen:

  • analyse, blootstellings- en risicobeoordeling van spoorelementen en/of hun chemische species via voeding of voedingssupplementen.
    • Hierbij wordt getracht om de biotoegankelijkheid en biobeschikbaarheid van spoorelementen mee in rekening brengen
  • transfer van spoorelementen vanuit de omgeving (bodem, lucht, voeder) naar voeding
  • absorptie, distributie en eliminatie van elementen na toediening via diverse routes (vb. oraal, intraveneus) in ratten via in vivo proeve.
  • bepaling van metaal en metaaloxide nanopartikels via single particle ICP-MS in o.a. voeding en voedingsadditieven

Beleidsondersteuning

Sciensano ondersteunt de ontwikkeling van normen en van het gezondheidsbeleid door samen te werken met  nationale en internationale overheidsinstanties zoals:

Daarnaast behoort Sciensano tot het Europees netwerk van Nationale Referentie Laboratoria voor zware metalen in voeding en voeders en in voedingscontactmaterialen (FCM).

Chemische analysen voor derden

Sciensano is ISO 17025 geaccrediteerd voor de analyse van een breed gamma aan spoorelementen in diverse voedingsmiddelen of  voeders en in voedingscontactmaterialen. Wij voeren deze analysen tegen betaling uit voor zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstanties.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp