Diagnose

De ernst van een stuifmeelallergie verschilt van de een persoon tot de andere en hangt af van:

  • het immuunsysteem van de patiënt dat sterk reageert op het allergeen
  • het type stuifmeel waarvoor de patiënt allergisch is
  • en het verloop van het pollenseizoen.

Erfelijke aanleg tot allergie

Pollenallergie en allergie in het algemeen zijn erfelijk bepaald.

Kinderen van ouders die allergisch zijn hebben een grotere kans om zelf ook een allergie te ontwikkelen. Ze erven een ‘allergische aanleg’, d.w.z. dat ze overgevoelig kunnen zijn voor bepaalde allergenen.

Die overgevoeligheid kan in mindere of meerdere mate tot uiting komen gedurende de levensloop.

Huidtest

Een huidtest, ook priktest genoemd, is een eenvoudige, snelle test waarbij het verdachte allergeen in contact wordt gebracht met de huid en het er lichtjes in kan dringen.

Het is een test om een onmiddellijke allergische reactie op te sporen. De allergische reactie manifesteert zich meteen na contact met het oorzakelijke allergeen. De grootte van het erytheem (rode vlek) weerspiegelt de ernst van de reactie.

Opgelet! Deze test meet een overgevoeligheid. De test meet of je overgevoelig bent voor het allergeen in kwestie. Je kan echter overgevoelig zijn voor een allergeen zonder dat je symptomen ontwikkelt.

Bloedonderzoek

De arts kan bloed afnemen om specifieke antistoffen (IgE) tegen een bepaald allergeen op te sporen, voornamelijk dan de antistoffen die niet kunnen worden geïdentificeerd met een huidtest.

Huidtests en bloedonderzoeken zijn complementair en laten toe:

  • na te gaan welk allergeen de allergie veroorzaakt (door observatie van de reactie bij de huidtest)
  • de intensiteit van de allergie te evalueren volgens de hoeveelheid antistoffen in het bloed.

Het Belgische aerobiologisch surveillancenetwerk ‘Airallergy’ heeft als doel huisartsen, specialisten, farmaceutische firma’s en de bevolking snel te informeren over de aanwezigheid van allergenen in de lucht.

QR code

QR code for this page URL