Sciensano & Tuberculose

Last updated on 10-12-2018 by Aurélie Felice

Sciensano draagt bij aan de strijd tegen tuberculose door: 

  • een snelle diagnose van de ziekte te garanderen
  • de resistentie van bacteriën tegen antibiotica te bewaken 
  • epidemieën op te sporen
  • nieuwe vaccins en effectievere behandelingen te ontwikkelen.

Sciensano huisvest het Nationaal referentiecentrum voor de diagnose van tuberculose en humane mycobacteriose.

Tot slot is de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) dat verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de tuberculose vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. 

Om bij te dragen aan de strijd tegen tuberculose beschikt Sciensano over een aantal troeven:

Nationaal referentiecentrum voor Mycobacterium (humaan)

In België huisvest Sciensano het Nationaal referentiecentrum voor de diagnose van tuberculose en menselijke mycobacteriosis. Elk jaar worden daar meer dan 3 000 stalen/kweken geanalyseerd.
Naast de identificatie van de soorten onderzoekt het nationaal referentiecentrum de resistentie van bacteriestammen die verantwoordelijk zijn voor tuberculose en mycobacteriosis tegen de beschikbare antibiotica. 
In het kader van de surveillance van tuberculose in België voert het nationaal referentiecentrum ook onderzoek uit naar genmutaties verantwoordelijk voor de resistentie tegen antibiotica, en naar de genotypering van stammen van Mycobacterium tuberculosis, om mogelijke uitbraken op te sporen.

Nationaal referentielaboratorium voor rundertuberculose (dieren)

Sciensano huisvest ook het nationaal referentielaboratorium voor rundertuberculose Het doet analyses bij vermoedens geuit door eerstelijnslaboratoria. We beschikken over een collectie van stammen die we in België op het terrein hebben verzameld en die zeer nuttig zijn voor epidemiologische onderzoeken. We dragen ook bij met onze expertise in de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en de verbetering van surveillanceprogramma's.

Modellen in vivo

De dienst Immunologie van Sciensano voert, in samenwerking met verschillende laboratoria op internationaal niveau (TBVI), onderzoek uit om de respons van het immuunsysteem op infecties beter te begrijpen en nieuwe vaccins of efficiëntere combinaties van vaccins te ontwerpen.

Antibioticatherapie en resistentie

Sciensano helpt bij het onderzoek naar de mechanismen die de bacterie Mycobacterium tuberculosis gebruikt om de werking van antibiotica te weerstaan. 
Door een beter begrip van de mechanismen van resistentie kunnen nieuwe, meer doeltreffende geneesmiddelen worden ontwikkeld. 
Bovendien kan Sciensano dankzij zijn infrastructuur een reeks tests uitvoeren om de activiteit en de werkzaamheid van nieuwe moleculen te beoordelen die een tuberculosebesmetting mogelijk kunnen elimineren.

Controle van vaccins voor tuberculose

Sciensano is het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) en verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de tuberculose vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. Deze controle gebeurt door het OMCL, onafhankelijk van de vaccinproducent en voor ieder lot (batch) afzonderlijk. Deze controle bestaat enerzijds uit het kritisch nakijken van de productiegegevens en van de kwaliteitsanalyses die uitgevoerd werden door de vaccinproducent en anderzijds door aanvullende analyses die door een OMCL worden uitgevoerd. Zo voert de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten verschillende laboratoriumanalyses uit volgens de Europese Official Control Authority Batch Release (OCABR) richtlijnen. Daarnaast controleert de dienst ook of de productie- en kwaliteitsgegevens van de vaccinproducent conform zijn met de specificaties, zoals die zijn goedgekeurd en vastgelegd in het registratiedossier. Als een lot voldoet aan alle kwaliteitscriteria geeft de dienst een certificaat af aan de producent, het zogenoemde EU lot vrijgave certificaat en mag het vaccin op de Europese markt komen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic