Sciensano & Voedselcontactmaterialen

Last updated on 17-4-2023 by Wesley Van Dessel

Sciensano is een expertisecentrum voor de evaluatie van potentiële risico’s van bekende en opkomende verontreinigende stoffen (bv. ftalaten, bisfenol A, metalen, enz.) in voedselcontactmaterialen (FCM). Onze onderzoeksactiviteiten zijn voornamelijk gericht op de identificatie van nieuwe bedreigingen met betrekking tot FCM, terwijl de migratie of afgifte van verontreinigende stoffen uit FCM op de Belgische markt regelmatig wordt geëvalueerd.

Onderzoek naar de identificatie en evaluatie van potentiële gezondheidsbedreigingen

De onderzoeksactiviteiten van Sciensano zijn hoofdzakelijk gericht op de identificatie en evaluatie van potentiële gezondheidsbedreigingen met betrekking tot voedselcontactmaterialen. 
Voorbeelden zijn:

  • Migratie van minerale oliën uit kartonnen voedselcontactmateriaal: risico-identificatie en evaluatie van de blootstelling van de Belgische bevolking (MINOIL, 2015-2018, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, RF 15/ 6296)
  • Gevarenkarakterisatie van stoffen die migreren uit bedrukt papier en kartonnen voedselcontactmaterialen: een prioriteringsstrategie op basis van het genotoxisch potentieel (PRIMISTRA, 2015-2018, gefinancierd door WIV-ISP)
  • Studie van de mogelijke migratierisico’s van voedselcontactmaterialen voor kinderen jonger dan drie (ALTPOLYCARB, 2012-2015, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, RT 12/ 10).
  • Beoordeling van de migratie van giftige chemicaliën uit coatings gebruikt voor voedselcontactmaterialen ter voorbereiding van een toekomstig Koninklijk Besluit: screening, identificatie en kwantificatie van (geno)toxische organische verontreinigende stoffen (VERNITOX, 2014, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Voedselketen Veiligheid en Milieu, RF 13/ 6280)
  • Studie van de administratieve gevolgen van het ontwerp van de herziene richtlijn over voedselcontactmateriaal (2014, gefinancierd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid)

Chemische analyses voor derden om de specifieke migratie van stoffen te evalueren

Sciensano voldoet aan ISO 17025 voor de evaluatie van de specifieke migratie van veel verschillende stoffen (zoals bisfenol A, primaire aromatische amines, ftalaten, formaldehyde, foto-initiatoren, metalen, enz.), zowel in voedsel als in voedselcontactmaterialen. We voeren deze analyses tegen betaling uit voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.

Ondersteuning van de Belgische autoriteiten

Sciensano werkt samen met nationale en Europese autoriteiten om de uitvoering van hun respectievelijke volksgezondheidsbeleid te ondersteunen:

Bovendien behoort Sciensano tot het Europese netwerk van referentielaboratoria voor voedselcontactmaterialen.

Database van stoffen die bekend zijn en worden gebruikt in FCM

Sciensano stelde een uitgebreide database op met meer dan 9.000 stoffen die in voedselcontactmaterialen worden gebruikt. Niettemin is voor duizenden van deze verbindingen de toxiciteit nog niet beoordeeld. Met onze onderzoeksprojecten willen we deze kenniskloof dichten om de potentiële gezondheidsrisico’s van deze niet-geëvalueerde stoffen te beoordelen.


 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp