COVID-19-crisis heeft grote impact op persoonlijk, professioneel en lichamelijk vlak voor zorg- en hulpverleners

Van 8 tot 15 december 2020 namen 3.140 zorg- en hulpverleners en mantelzorgers deel aan de enquête ‘POWER TO CARE’ van Sciensano en KU Leuven. De enquête toetst naar het welzijn en de nood aan ondersteuning van deze groep, die door de COVID-19-crisis onder een toenemende druk staat. Uit de bevraging blijkt dat de COVID-19-crisis op zorg- en hulpverleners een grote impact heeft gehad op persoonlijk en professioneel vlak, maar ook op lichamelijk vlak.
 

Gezondheidsenquête COVID-19 | 60% van de bevolking wilt zich laten vaccineren, vooral om terug te gaan naar een normaal leven

 

Sciensano publiceert de resultaten van de 5de COVID-19-gezondheidsenquête, die plaatsvond tussen 3 en 11 december 2020. Bijna 30.000 deelnemers deelden hun meningen en gevoelens om wetenschappers en beleidsmakers te helpen om de gevolgen van deze pandemie in kaart te kunnen brengen. De enquête monitort de geestelijke en sociale gezondheid, de financiële toegankelijkheid van gezondheidszorgen, het naleven van de maatregelen en het vertrouwen in de autoriteiten. Daarnaast focust de 5de COVID-19-Gezondheidsenquête zich deze keer op vaccinatie.

De invloed van organisatorische aspecten op de uitkomst van COVID-19-patiënten in een intensieve zorgafdeling in België

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie verzamelt Sciensano gegevens van COVID-19 patiënten die in de meerderheid van Belgische ziekenhuizen werden opgenomen om de evolutie van deze patiënten te bestuderen en om risicofactoren voor ernstige ziekte of overlijden te identificeren. Daarnaast verzamelt Sciensano dagelijkse cijfers over het aantal COVID-19 patiënten in de Belgische ziekenhuizen die gebruikt worden om de bedbezetting over de tijd op te volgen. Meer informatie over hoe Sciensano gegevens verzamelt, leest u in dit artikel. Op basis van deze gegevens, onderzocht Sciensano de invloed van organisatorische aspecten op de uitkomst van COVID-19-patiënten op een intensieve zorgafdeling in België. 

Steven Van Gucht wint Wablieft-prijs

Op dinsdag 15 december reikte Wablieft, het Centrum voor Duidelijke Taal, de jaarlijkse Wablieft-prijs uit. Wablieft bekroont hiermee projecten, organisaties of personen die duidelijke taal gebruiken om informatie toegankelijk te maken. Federaal woordvoerder tijdens de coronacrisis en Sciensano-wetenschapper Steven Van Gucht rijft in 2020 deze prijs binnen. De andere genomineerdden waren het Radio 2-programma De Inspecteur met Sven Pichal, en de website De Welzijnswijzer van de stad Roeselare. 

COVID-19 | Surveillance van het afvalwater: voorlopige resultaten

De eerste analyses van de aanwezigheid van COVID-19 in afvalwater wijzen op trends die vergelijkbaar zijn met de resultaten van de opsporingstests die sinds midden september 2020 worden verricht. De nationale surveillance van het afvalwater, gecoördineerd door het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano, biedt een globaal en objectief beeld van de omloop van het virus in België. Het onderzoek is niet beïnvloed door de evolutie van de teststrategie of de selectie van de geteste personen (leeftijd en aan- of afwezigheid van symptomen). Dat maakt het mogelijk om vroegtijdig elke belangrijke evolutie in de omloop van het virus op te sporen.

Neem deel aan de 5de COVID-19 gezondheidsenquête

De 5de COVID-19 gezondheidsenquête staat online! Via deze enquête willen we de impact van de 2de lockdown op jouw welzijn en leefgewoonten onderzoeken. Daarnaast peilen we naar jouw opinie over de vaccinatiestrategie voor COVID-19. Deel jouw ervaringen en opinie via onze nieuwe vragenlijst

Onze vorige COVID-19 gezondheidsenquêtes konden telkens op meer dan 30.000 deelnemers rekenen! Ook deze keer rekenen we op een massale deelname.

QR code

QR code for this page URL