Project | Hebben micro- en nanoplastics in het milieu effect op onze gezondheid?

Micro- en nanoplastics (MNP’s) zijn overal aanwezig in het milieu en maken deel uit van ons dagelijks leven. Ze zitten in het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen, maar toch weten we niet hoe gevaarlijk ze zijn voor de menselijke gezondheid. Om dat na te gaan ging op 1 april 2021 het Europese Horizon 2020 project Imptox van start: Een innovatief analytisch platform om het effect en de toxiciteit van micro- en nanoplastics (MNPs) in combinatie met milieucontaminanten op het risico van allergische aandoeningen in preklinische en klinische studies te onderzoeken. Sciensano en 11 andere partners uit 8 verschillende Europese landen werken samen aan het onderzoek naar de complexe rol van micro- en nanoplastics in combinatie met milieuverontreinigende stoffen op de voedselveiligheid en de menselijke gezondheid. De nadruk ligt op allergie en astma. 

1 jaar COVID-19-crisis: chronische stress blijft pieken bij zorg- en hulpverleners

Zorg- en hulpverleners ervaren na één jaar coronacrisis nog steeds in hoge tot zeer hoge mate symptomen van chronische stress. Deze aanhoudende stress heeft een negatieve impact op hun welzijn en zou eveneens een negatieve impact kunnen hebben op de kwaliteit van de geboden zorg. 19% van de deelnemers overweegt te stoppen met het uitoefenen van hun beroep. De nood aan ondersteuning blijft dan ook hoog. Dat blijkt uit de tweede nationale ‘POWER TO CARE’-enquête van Sciensano en KU Leuven, waaraan 2.530 professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector en mantelzorgers deelnamen.

Thematisch rapport | Surveillance van de COVID-19-vaccinatie in Belgische woonzorgcentra

Er is een nieuw thematisch rapport beschikbaar over de surveillance van de COVID-19-vaccinatie in Belgische woonzorgcentra.

Bewoners en personeel van woonzorgcentra zijn de eerste prioritaire groep binnen de Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID-19. De vaccinatiecampagne voor deze groep vond plaats van 28 december 2020 tot en met 24 maart 2021.

6de COVID-19-gezondheidsenquête | Bijna 1 op de 3 personen voelt zich erg eenzaam

Er is een grote ontevredenheid over het sociale leven en een nog steeds aanwezig mentaal lijden, dat blijkt uit de 6de COVID-19-gezondheidsenquête van Sciensano. Nu de COVID-19-pandemie blijft duren, wordt het voor velen moeilijker om de maatregelen (die de verspreiding van het virus moeten tegengaan) te blijven respecteren, met name de regel die het nauw contact beperkt tot 1 persoon en die van de sociale afstand. De helft van de personen die afwijken van bepaalde geldende maatregelen, vindt dat deze te streng zijn.

Webinar | Leptospirose en andere hemorragische koortsen overgedragen door knaagdieren

Beschrijving

Leptospirose is een bacteriële ziekte die zowel mensen als dieren treft, met een breed scala aan symptomen, van milde tot ernstige en soms fatale ziekte. Deze zoönotische ziekte (overgedragen van dieren op mensen) komt wereldwijd voor en is een probleem voor de gezondheid van mens en dier. 

Prijs

Contact

Contactpersoon: 
Catherine Vandenberghe

De lente brengt de start van het berkenstuifmeelseizoen met zich mee

Airallergy, het nationale aërobiologische meetnet van Sciensano, volgt aanwezigheid van het stuifmeel in België. Na het pollenseizoen van de els en de hazelaar, zijn de afgelopen dagen de stuifmeelconcentraties van de berk in de lucht toegenomen. Mensen die gevoelig zijn voor het stuifmeel van deze boom, lopen het risico om allergische symptomen te ontwikkelen.

Aantal leerlingen en schoolpersoneel met antistoffen tegen SARS-CoV-2 vergelijkbaar met aantal in de algemene bevolking

In de periode van december 2020 tot en met januari 2021 had 12,4% van de leerlingen en 14,8% van het schoolpersoneel in de lagere school en in de eerste graad van het middelbaar onderwijs in België antistoffen tegen het coronavirus. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de bevindingen in de algemene bevolking. Dat blijkt uit een studie van Sciensano in samenwerking met de KU Leuven. Deze studie duurt tot het einde van het schooljaar en volgt de evolutie van het aantal antistoffen tegen SARS-CoV-2 bij leerlingen en schoolpersoneel.

Opnieuw weekendrapportering vanaf 27/3

Omwille van de huidige epidemiologische situatie, heeft het comité „Hospital & Transport Surge Capacity” de ziekenhuizen gevraagd om opnieuw dagelijks te rapporteren aan Sciensano, ook tijdens het weekend. Bijgevolg zullen alle COVID-19-cijfers opnieuw dagelijks geüpdatet worden op het Epistat dashboard en in de open datasets en zal er elke dag een dagrapport verschijnen.

QR code

QR code for this page URL