Geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Diensthoofd: 

Geneesmiddelen en gezondheidsproducten van de beste kwaliteit

Aan de hand van onze geavanceerde analysemethoden controleren wij regelmatig de kwaliteit van de geneesmiddelen, cosmetica, e-sigaretten en medische hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de Belgische markt, evenals de grondstoffen waarmee ze worden vervaardigd. Op vraag van de gezondheidsautoriteiten bestuderen wij ook de risico’s voor de volksgezondheid die verbonden zijn aan het gebruik van illegale of namaak farmaceutische of cosmetische bereidingen.

Meer weten?

In lijn met de evoluties binnen de (bio)farmaceutische sector en de gezondheidszorg ontwikkelen wij innoverende chemische en toxicologische analysemethoden voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zodra deze methoden gevalideerd en goedgekeurd zijn, laten deze toe de evoluties van de legale en illegale markt op te volgen. Daarnaast wordt ook hun doeltreffendheid geëvalueerd en eventuele gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit hun gebruik.

Op basis van onze onderzoeks-, analyse- en monitoringactiviteiten in verband met legale en namaakgeneesmiddelen en gezondheidsproducten, kunnen wij de gezondheidsautoriteiten in alle onafhankelijkheid adviseren en hen helpen met het opstellen en handhaven van hun beleid. Als lid van het Europese netwerk van officiële laboratoria voor de geneesmiddelencontrole (OMCL), beschikken we over alle troeven van een uitgebreid internationaal netwerk, wat bijvoorbeeld de opvolging van veranderingen in de smokkelcircuits vergemakkelijkt.

In België analyseren we geneesmiddelen voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Wij werken ook samen met het FAVV, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en de universiteiten van Brussel, Antwerpen en Gent. Op Europees niveau zijn wij lid van het netwerk van officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole (OMCL, coördinatie EDQM) en werken wij samen met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

Voor u geselecteerde info

Chemische analyse aanvragen

Wij hebben een ruime ervaring met het opsporen van verschillende chemische stoffen.

 Vraag een chemische analyse aan

QR code

QR code for this page URL