Diagnose

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Klinische en biologische diagnose

Alle mensen met symptomen van acute slappe verlamming moeten bij een arts worden aangemeld.

De arts zal eerst proberen de mogelijkheid van andere ziekten met symptomen die op die van polio gelijken (bv. Guillain-Barré-syndroom), uit te sluiten.

Als de symptomen, de context en de voorgeschiedenis van de patiënt doen denken aan polio, zal de arts stalen voor analyse afnemen om het virus te isoleren en specifieke antilichamen op te sporen.  

Alle stalen moeten naar het Nationaal referentiecentrum voor polio (UZ/KULeuven) worden verzonden. 


Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen. 
 

QR code

QR code for this page URL