Preventie

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Waarom moet men zich laten vaccineren?

Dankzij de in 1958 in België ingevoerde vaccinatie, die vanaf 1967 verplicht werd, is polio in België uitgeroeid.

Er is geen behandeling tegen polio. De ziekte kan alleen worden voorkomen door vaccinatie.

Er bestaan twee vaccins:

  • het levende verzwakte orale vaccin (oraal poliovaccin — OPV), dat nu niet meer wordt gebruikt in België. 
  • het geïnactiveerde injecteerbare vaccin (geïnactiveerd poliovaccin — IPV), dat sinds 2001 in België wordt gebruikt. 

Het vaccin tegen polio is meestal een combinatievaccin met andere ziekten (bv. difterie, tetanus, kinkhoest, Haemophilus influenza type B en hepatitis B) maar een vaccin alleen tegen polio bestaat ook.   

Voor de meest recente aanbevelingen met betrekking tot vaccinatie Vaccinatiegids (2009) van de Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatiedekking van de bevolking  

Dankzij een erg hoge vaccinatiedekking tegen polio (dat wil zeggen dat een groot deel van de populatie is gevaccineerd tegen de ziekte) is het risico op de verspreiding van het virus als gevolg van een mogelijke import zeer laag in België. 
Volgens recente studies uitgevoerd in 2019 en 2020 is de vaccinatiedekking voor de derde dosis van het vaccin uitstekend:

  • 98.0% in Brussel (2019) 
  • 97.9% in Wallonië (2019) 
  • 97.4% in Vlaanderen (2020). 

Opgelet! Om de bevolking te blijven beschermen en een nieuwe verspreiding van het virus in België te voorkomen, moet deze dekkingsgraad wel behouden blijven. We moeten dus doorgaan met het vaccineren van zuigelingen en mogen de herhalingen niet vergeten.

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen. 
 

QR code

QR code for this page URL