Cijfers

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Poliomyelitis in België

Volgens het Waals Agentschap voor Levenskwaliteit (AViQ) en Sciensano:  

  • is vaccinatie tegen poliomyelitis verplicht sinds 1967 
  • dateert het laatste niet-geïmporteerde geval van poliomyelitis van 1979 
  • dateert het laatste geïmporteerde geval van poliomyelitis van 1989 
  • werd het laatste geval van poliomyelitis met het „vaccinale” poliovirus, na de toediening van een oraal vaccin (oraal poliovaccin of OPV), gemeld in 1999
  • zijn er sinds 1989 geen gevallen van polio meer gemeld, noch via het netwerk PediSurv noch via het verplichte meldingssysteem. 

Poliomyelitis wereldwijd 

Volgens de ‘Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen. 
 

QR code

QR code for this page URL