Risico's en gevaren

RSV, of 'respiratoir syncytieel virus', veroorzaakt een luchtweginfectie die zeer vaak voorkomt bij zuigelingen, maar die op elke leeftijd kan optreden. 

Risico op ernstige infecties

De RSV-infectie begint in de bovenste luchtwegen (neus en keel), maar kan evolueren tot een infectie van de onderste luchtwegen, meer bepaald bij zuigelingen en ouderen, bij wie ze dan bronchiolitis of longontsteking veroorzaakt.

WIST U DAT? Zoals elke virale infectie kan een RSV-infectie het afweersysteem verzwakken en een virale of bacteriële superinfectie bevorderen, die gepaard gaat met hoge koorts.

Bronchiolitis bij zuigelingen

Bronchiolitis is een ontsteking van de bronchioli, de kleinste luchtwegvertakkingen. RSV is de belangrijkste oorzaak van bronchiolitis bij kinderen: 25 tot 40% van de kinderen heeft bronchiolitissymptomen tijdens hun eerste RSV-infectie.

Dit is een vaak voorkomende en meestal goedaardige infectie. Bij kleine kinderen kan ze echter ernstig zijn. 

Ouders moeten zeer alert zijn op ademhalingssymptomen, die kunnen wijzen op een verergering van de RSV-infectie, en ook op het risico op uitdroging.

Bij ademhalingsmoeilijkheden bij zuigelingen en premature baby's is vaak een opname in de afdeling intersieve zorgenvan het ziekenhuis nodig: 1 tot 3% van de kinderen met een RSV-infectie moet in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van ernstige ademhalingssymptomen. 

Premature baby's en kinderen met cardiovasculaire aandoeningen of longaandoeningen lopen een groter risico op ernstige infecties en herinfecties.

Complicaties van een RSV-infectie bij volwassenen

Bij volwassenen kan een RSV-infectie een longontsteking veroorzaken, vooral bij: 

  • ouderen
  • personen met een verlaagde weerstand (immuungedeprimeerde personen)
  • personen met een longaandoening
  • personen met een cardiovasculaire aandoening.


 

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens afkomstig van verschillende partners (peillaboratoria en Nationaal Referentiecentrum) en volgt zo de evolutie van de RSV-infecties op. 

QR code

QR code for this page URL