Risicogroepen

RSV, of 'respiratoir syncytieel virus', veroorzaakt een luchtweginfectie die zeer vaak voorkomt bij zuigelingen, maar die op elke leeftijd kan optreden. 

Zuigelingen

Zuigelingen vormen de grootste risicopopulatie. De meeste kinderen maken een eerste episode van RSV-infectie door tijdens het eerste levensjaar. Bijna alle kinderen hebben de infectie al gekregen voor ze twee jaar zijn.

Bovendien is bij 1 tot 3% van de kinderen met een RSV-infectie een ziekenhuisopname nodig als gevolg van ernstige ademhalingssymptomen.

Sommige kinderen hebben een hoger risico op ernstige infecties en herinfecties: 

  • zuigelingen jonger dan een jaar 
  • premature baby's

kinderen met een longaandoening of een cardiovasculaire aandoening.

Ouderen en volwassenen

Bij ouderen vormt RSV een van de belangrijkste oorzaken van luchtwegaandoeningen.

Sommige volwassenen hebben bovendien een hoger risico op een ernstige vorm van de infectie en op herinfecties:

  • personen met een verlaagde weerstand (immuungedeprimeerde personen)
  • personen met een longaandoening
  • personen met een cardiovasculaire aandoening.

Gezondheidswerkers

Gezondheidswerkers die in contact komen met risicopopulaties hebben meer kans om het virus op te doen en door te geven, meer bepaald in bepaalde afdelingen: 

  • pediatrie, kraamkliniek
  • respiratoire kinesitherapie
  • pulmonologie
  • geriatrie
  • en in instellingen zoals crèches en rusthuizen. 


 

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens afkomstig van verschillende partners (peillaboratoria en Nationaal Referentiecentrum) en volgt zo de evolutie van de RSV-infecties op. 

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL