Symptomen

Hoewel er in België weinig gevallen zijn, blijft tuberculose een belangrijk probleem voor de volksgezondheid dat voortdurende waakzaamheid vereist.

Men kan met tbc-bacteriën besmet zijn zonder de ziektesymptomen te ontwikkelen en zonder besmettelijk te zijn. We spreken dan van „latente” of „asymptomatische” tuberculose.

Wanneer de tuberculose symptomen veroorzaakt, wordt het „actieve” of „symptomatische” tuberculose genoemd.
Longtuberculose manifesteert zich onder andere door hoesten (soms bloederig), pijn op de borst, gewichtsverlies, nachtelijk zweten en koorts.

De symptomen kunnen vele maanden matig blijven. Sommige patiënten stellen daardoor het bezoek aan een arts uit, wat de kans op de overdracht van de bacterie op andere mensen verhoogt.

Het is belangrijk te benadrukken dat tuberculose buiten de longen ook andere organen kan infecteren en dat symptomen kunnen variëren al naargelang het aangetaste orgaan. Men spreekt in dit geval van „extrapulmonale tuberculose”.

Sciensano helpt tuberculose te bestrijden door een snelle diagnose te garanderen, antibioticaresistentie van bacteriestammen te bewaken en nieuwe vaccins en effectievere behandelingen te ontwikkelen. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het tuberculosevaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL