Sciensano & Ziektelast

Last updated on 14-2-2019 by Brecht Devleesschauwer

Gezien de noodzaak van ziektelastschattingen ter ondersteuning van de besluitvormingsprocessen in de gezondheidssector en de beperkingen van de huidige beschikbare ziektelastschattingen, heeft Sciensano het initiatief genomen om een Belgische nationale ziektelaststudie (Belgian National Burden of Disease Study of BeBOD) te lanceren om een coherent kader te bieden voor routinematige kwantificering van de ziektelast in België met behulp van de DALY-metriek.

Om dit doel te bereiken en de opname van de resulterende ziektelastschattingen te garanderen, werkt het BeBOD-project aan:

  • de ontwikkeling van de capaciteit van de berekening van DALY’s, bijv. via het organiseren van jaarlijkse DALY-berekeningsinitiatieven
  • de initiatie, ondersteuning en harmonisatie van DALY-schattingsinitiatieven
  • de interactie met lokale belanghebbenden om ziektelastschattingen te ondersteunen, te begrijpen en te gebruiken
  • de interactie met nationale ziektelaststudies in andere landen en met gerelateerde internationale activiteiten (zoals de WHO/EURO European Burden of Disease Network).
     

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic