Sciensano & Antimicrobiële resistentie (AMR)

Last updated on 7-7-2021 by Daisy Tysmans

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Tegen griep, bronchitis of verkoudheden zijn antibiotica nutteloos.

Wat doet Sciensano?

Sciensano controleert de antibioticaresistentie van bacteriën: 

Aan de hand van de surveillance van de antibioticaresistentie kunnen de verschillende actoren (artsen, ziekenhuizen, opvoeders, restaurants, enz.) worden gesensibiliseerd, wat de opvolging van de aanbevelingen, vooral inzake hygiëne, ten goede komt.

Zorginfecties en antibioticaresistentie 

De afdeling „Zorginfecties en antibioticaresistentie” controleert in de zorginstellingen, vooral de ziekenhuizen en de rusthuizen:

  • het gebruik van antibiotica
  • de resistentie van bacteriën 
  • het aantal infecties door voor antibiotica resistentie bacteriën
  • het naleven van de handhygiëne
  • de kwaliteitsindicatoren in het domein van de ziekenhuishygiëne

Het team, dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen en wetenschappers, ontwikkelt middelen voor surveillance waarmee nationale gegevens over zorggerelateerde infecties en resistentie tegen antibiotica kunnen worden verzameld.

De nationale gegevens moeten vergelijkbaar zijn met andere gegevens op Europees niveau en worden verspreid in de zorginstellingen, zodat daar intern passende maatregelen kunnen worden genomen (strategie voor antibioticabehandeling, hygiëne, enz.).

De surveillance van zorggerelateerde infecties en antibioticaresistentie kan helpen om de overdracht van antibioticaresistentie binnen de Belgische bevolking in te dijken.

Voedselpathogenen

De afdeling „Voedselpathogenen” onderzoekt, detecteert en controleert de micro-organismen die via voedsel worden doorgegeven (bacteriën, virussen en parasieten) en een voedselvergiftiging kunnen veroorzaken, en onderzoekt hun antimicrobiële resistentie.

Ze verzamelt ook gegevens tijdens voedselvergiftigingsepidemieën en werkt aanbevelingen voor hygiëne uit voor het FAVV.

Bacteriële ziekten

De afdeling „Bacteriële ziekten” controleert bacteriële ziekten (maag-darmziekten, bacteriële meningitis , bacteriële luchtwegaandoeningen, tuberculose, enz.). Ze bestudeert met name de virulentie van stammen, de mechanismen van resistentie voor bestaande antibiotica en ze beoordeelt het onderzoek naar nieuwe behandelingen.

 

QR code

QR code for this page URL

Contacten