Sciensano & Diabetes

Last updated on 10-2-2023 by Marinka Vangenck

Type 2-diabetes is veruit de frequentste vorm van diabetes. Je kan type 2-diabetes voorkomen of tegengaan met een gezonde levensstijl (gezonde voeding, lichaamsbeweging en zorgen voor een correct gewicht). Type 1-diabetes kan je echter niet voorkomen.

Sciensano meet de prevalentie van diabetes in de bevolking en volgt de kwaliteit van de zorg die diabetespatiënten krijgen. De bedoeling daarvan is de zorg te verbeteren.

Surveillance van de prevalentie van diabetes

Sciensano publiceert om de 4 jaar een Gezondheidsenquête die een breed overzicht geeft van de gezondheid van de Belgen.

Eén van de onderzochte thema’s (gezondheidstoestand en welzijn) zijn chronische aandoeningen, waaronder diabetes.

De prevalentie van een ziekte is het aantal gevallen van een bepaalde ziekte op een gegeven ogenblik in een gegeven populatie.

Sciensano bewaakt ook de kwaliteit van de zorg die diabetespatiënten krijgen, teneinde die zorg te verbeteren.

Surveillance van het zorgtraject

Sciensano meet de kwaliteit van het zorgtraject voor diabetespatiënten via het ACHIL-project (Ambulatory Healthcare Information Laboratory).

Het ACHIL-project verzamelt informatie over diabetespatiënten die in een zorgtraject zitten:

  • via de huisartsen (lengte, gewicht, bloeddruk, cholesterol)
  • via het intermutualistisch agentschap (consultatie bij een diëtist, bloedonderzoek enz.)
  • via de netwerken van peilartsen en Intego (roken, lichaamsbeweging enz.)

Een zorgtraject is een contract dat wordt afgesloten tussen iemand met een chronische ziekte, de huisarts en een specialist.

Die samenwerking laat toe de behandeling en de follow-up van diabetespatiënten te organiseren en te coördineren. In een zorgtraject speelt de huisarts een essentiële en centrale rol.

De huisarts orkestreert de multidisciplinaire zorg die de patiënt krijgt en fungeert ook als interface met de specialisten. 

Surveillance van de conventie voor zelfregulatie van diabetes

Sciensano volgt en meet ook de kwaliteit van zorg die gespecialiseerde centra verstrekken aan diabetespatiënten (IKED, initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij diabetes).

De conventie voor zelfregulatie van diabetes is een specifiek programma dat bestemd is voor patiënten met type 1-diabetes of patiënten met type 2-diabetes in een gevorderd stadium die minstens twee insuline-injecties per dag krijgen.

Dit akkoord wordt afgesloten door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen en gespecialiseerde zorgcentra. De conventie heeft tot doel de patiënten levenslang de beste zorg te bieden, teneinde complicaties van diabetes te voorkomen of tegen te gaan. 

De resultaten van de IKED-studie van de Belgische geconventioneerde diabetescentra worden anoniem vergeleken (benchmarking). Zo kunnen de centra nagaan wat hun sterke en hun zwakke punten zijn en kunnen ze de kwaliteit van de zorg in functie hiervan aanpassen.

Er bestaat een soortgelijke surveillance met betrekking tot centra voor kinderen met diabetes (IKEKAD) en diabetische voetklinieken (IKED-voet).

QR code

QR code for this page URL

Contacten