Sciensano & Ziekte van Lyme

Last updated on 22-2-2023 by Charlien Hupko

De ziekte van Lyme of borreliose is een infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet van een teek die geïnfecteerd is met de bacterie Borrelia burgdorferi

Wat doet Sciensano?

Sciensano staat in voor de epidemiologische surveillance van de ziekte van Lyme en verzamelt daarvoor informatie via:

Sinds juni 2015 worden ook gegevens over tekenbeten verzameld via de website TekenNet.

De peillaboratoria

Sinds 1991 meldt een 40-tal laboratoria in België wekelijks aan Sciensano het aantal positieve resultaten van serologische testen waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van antistoffen tegen oor Borrelia burgdorferi.

Deze surveillance laat echter niet toe om  het totale aantal patiënten in België te ramen die lijden aan de ziekte van Lyme, omdat slechts een gedeelte van de Belgische laboratoria eraan deelnemen, en er niet altijd een bloedanalyse moet gebeuren om de diagnose te stellen.

Dankzij het netwerk van laboratoria kan Sciensano echter wel de evolutie van de ziekte in de tijd (tendens) volgen en de verspreiding ervan beschrijven volgens leeftijd, geslacht en geografische zone.

Nationaal Referentiecentrum Borrelia burgdorferi

Het Nationaal Referentiecentrum voor Borrelia burgdorferi (consortium UCL-UZ Leuven), dat in 2011 werd opgericht, biedt diagnostische ondersteuning  en draagt ook bij tot de surveillance van de epidemiologie van de ziekte.

De peilartsen 

Sciensano werkt ook samen met meer dan 200 huisartsen verspreid over het hele land, die jaarlijks het aantal consultaties voor bepaalde ziekten zoals griep registreren.

Dankzij dat netwerk heeft Sciensano informatie kunnen verzamelen over het aantal consultaties omwille van een tekenbeet en een erythema migrans in 2003-2004 en in 2008-2009. In 2015 werd een nieuwe registratieperiode gestart.

TekenNet: meld tekenbeten!

Sciensano heeft in juni 2015 een website gelanceerd waarop de burgers tekenbeten kunnen melden.

Het Doel van het project TekenNet is om gegevens te verzamelen over:

  • het aantal mensen die een tekenbeet oplopen
  • de plaatsen in België waar tekenbeten het meest voorkomen 
  • het aantal personen die na een tekenbeet een erythema migrans vertonen.

Op grond van die gegevens kan Sciensano de periode en de zones van tekenactiviteit in België beter in kaart brengen, zodat mensen die mogelijk worden blootgesteld aan tekenbeten, geschikte preventieve maatregelen nemen. 

Vier redenen om kalm te blijven

  • Niet elke beet is besmettelijk (in België is slechts ongeveer 10% van de teken geïnfecteerd).
  • Een geïnfecteerde teek draagt de bacterie niet per se over.
  • Iemand die besmet wordt met de bacterie zal niet per se ziek worden.
  • De ziekte van Lyme kan efficiënt worden behandeld met antibiotica als de diagnose tijdig wordt gesteld.


QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp