Sciensano & Chronische ziekte

Last updated on 10-2-2023 by Marinka Vangenck

In haar wereldwijde oproep tot actie om chronische ziekten te voorkomen en onder controle te houden, dringt de Wereldgezondheidsorganisatie er bij de landen op aan om de gegevensverzameling- en controlemechanismen voor chronische ziekten te versterken, met een sterke focus op surveillance van belangrijke risicofactoren (roken, alcohol, voeding en beweging). Sciensano helpt hieraan mee door nieuwe gegevens te verzamelen, vooral via enquêtes en de analyse en rapportage van bestaande gegevens. Interactieve websites geven informatie over het optreden (prevalentie) van chronische ziekten, over risicofactoren van chronische ziekten en over mortaliteit als gevolg van chronische ziekten. Sciensano draagt ook bij aan een EU-initiatief voor de harmonisatie van de incidentie (nieuw gediagnosticeerde gevallen) en de prevalentie (huidige aantal gevallen), en aan de gegevensverzameling en analyse van chronische ziekten in alle EU-landen.

Monitoring | chronische ziekten en gerelateerde risicofactoren bepalen met behulp van gezondheidsenquêtes (HIS)

Sciensano’s nationale gezondheidsenquêtes (HIS) bij de algemene bevolking worden sinds 1997 elke 3 tot 5 jaar uitgevoerd en verzamelen regelmatige statistieken over alle belangrijke chronische ziekten en eraan verbonden risicofactoren (roken, alcoholgebruik, beweging en sedentaire levensstijl, eetgewoonten). Via de interactieve website (HISIA) kunnen bezoekers trends in het optreden (prevalentie) van chronische ziekten en risicofactoren in de laatste 20 jaar in België bekijken. Met de tool kunnen ook verschillen in prevalentiecijfers worden vergeleken in een ruime keuze van sociodemografische achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, woonplaats, … Interviews worden soms aangevuld met gezondheidsonderzoeken zodat objectieve gegevens worden verkregen over belangrijke risicofactoren voor chronische ziekten , zoals bloeddruk, zwaarlijvigheid en overgewicht, hoge bloedsuikerspiegel of hoog cholesterolgehalte.

Monitoring | voedselconsumptiepeilingen organiseren (FCS)

Met behulp van de voedselconsumptiepeiling (in 2004 en 2014 door ons instituut georganiseerd) kan gedetailleerde informatie worden verzameld over de voedingsgewoonten van de bevolking, inclusief verschillende indicatoren die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van chronische ziekten.

Gegevensanalyse en rapportage | mortaliteitsindicatoren voor chronische ziekten

Sciensano analyseert het Belgische sterfteregister om mortaliteitsindicatoren te berekenen en te publiceren voor alle chronische ziekten (maar ook andere ziekten). Deze gegevens zijn beschikbaar via een interactieve webtool die uitgebreide en gedetailleerde informatie geeft over de mortaliteit in België, ook de mortaliteit veroorzaakt door chronische ziekten. De gegevens zijn beschikbaar op districtsniveau (“arrondissement”).

Onderzoek | harmonisatie van gegevensverzameling

Op Europees niveau werkt Sciensano samen met Eurostat (het statistische bureau van de EU) om in alle EU-lidstaten gegevens te verzamelen over nieuw gediagnosticeerde gevallen (incidentie) en het feitelijke aantal gevallen (prevalentie) voor een shortlist van aandoeningen, waaronder alle belangrijke chronische ziekten. Met het oog op zo betrouwbaar mogelijke schattingen van deze indicatoren op EU-niveau worden gegevensbronnen, en gegevensverzamelings- en analysemethoden in alle EU-landen geharmoniseerd.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema