Sciensano & Mortaliteit

Last updated on 14-3-2023 by Cassandre Dugailliez

Sciensano coördineert verschillende surveillancenetwerken en onderzoeksprojecten in verband met de surveillance van het sterftecijfer in België en levert diverse statistieken over sterfte.

Be-MOMO — de Belgische surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken

De dienst Gezondheidsinformatie monitort wekelijks de oversterfte door alle oorzaken in België. Het model voor het monitoren van sterftecijfers is bedoeld als instrument voor het snel detecteren en kwantificeren van ongewone sterftecijfers als gevolg van epidemieën, zoals griep, of door extreme milieuomstandigheden, zoals hittegolven.

Be-MOMO — The Belgian Mortality Monitoring | Epistat

Be-MOMO — The Belgian Mortality Monitoring | sciensano.be

SPMA — Gestandaardiseerde procedures voor sterftecijferanalyse

De dienst Gezondheidsinformatie ontwikkelt de webapplicatie van “Gestandaardiseerde procedures voor sterftecijferanalyse (SPMA)”. SPMA zorgt ervoor dat wetenschappelijke onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid, op een interactieve en gebruiksvriendelijke manier de Belgische bevolkings-, geboorte- en overlijdensstatistieken (de zogenaamde „vitale statistieken”) per jaar kunnen analyseren. SPMA wil de toegang tot bestaande bronnen van gezondheidsinformatie optimaliseren voor het meten en opvolgen van de gezondheidsstatus van de Belgische bevolking.

HEASP — project Gezondheid, milieu en kwetsbare bevolkingsgroepen

Het project Gezondheid, milieu en kwetsbare bevolkingsgroepen (HEASP) wordt uitgevoerd door de Beoordeling van risico’s en gezondheidseffecten van Sciensano. Het HEASP-project heeft als doel om de individuele factoren te identificeren die de samenhang tussen sterfte en milieublootstellingen in België wijzigen.

Surveillance van het sterftecijfer van COVID-19

De dienst Epidemiologie van infectieziekten voert de epidemiologische surveillance van het sterftecijfer van COVID-19 uit. De surveillance werd aan het begin van de epidemie opgezet om real-time sterftecijfers over COVID-19 te verkrijgen. Voor het verzamelen van gegevens over sterfgevallen als gevolg van COVID-19, werd gebruik gemaakt van enquêtes in ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen, ongeacht of deze door een laboratoriumtest, door een CT-scan van de borstkas of door een klinische presentatie werden bevestigd.

In samenwerking met de gezondheidsautoriteiten verzamelt, verifieert, valideert en bewaart Sciensano deze gegevens op nationaal niveau en zorgt het voor de analyse en publicatie van de sterfgevallen naar aanleiding van COVID-19.

Epidemiologische surveillance van het sterftecijfer van COVID-19 | sciensano.be

LINK-VACC — Koppeling van registers voor surveillance van COVID-19-vaccins

De dienst Epidemiologie van infectieziekten voert het project “Koppeling van registers voor surveillance van COVID-19-vaccins (LINK-VACC )” uit. Dit project werd gelijktijdig uitgevoerd met de uitrol van de Belgische COVID-19-vaccinatiecampagne. Eén van de doelstellingen is om te monitoren welk percentage van de bevolking (en van bepaalde doelgroepen) gevaccineerd is. Het maakt het ook mogelijk om de effectiviteit van het vaccin voortdurend te monitoren en de veiligheid van het vaccin te bewaken (ter ondersteuning van FAGG). Sciensano draagt met dit project bij aan de zogenaamde post-autorisatie surveillance van de COVID-19 vaccins.

HELICON — Onderzoek naar de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België

Het HELICON-project heeft als doel om de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van het COVID-19-crisis in België te onderzoeken. Het streeft drie onderzoeksdoelstellingen na:

  1. Het identificeren van sociaaleconomische en sociaaldemografische factoren voor risico en veerkracht door de evaluatie van de maatschappelijke patronen van COVID-19-tests, infectie, ziekenhuisopnames en sterfte.
  2. Het beschrijven van de directe gezondheidsgevolgen op middellange en lange termijn van COVID-19-besmettingen met betrekking tot het gebruik van gezondheidszorg na een COVID-opname.
  3. Het beoordelen van de indirecte gezondheidsgevolgen van de COVID-19-crisis in termen van morbiditeit en sterfte die geen verband houden met COVID, en de economische gevolgen als gevolg van een vertraagd gebruik van gezondheidszorg..

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema