Behandeling

De ziekte van Lyme of borreliose is een infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet van een teek die geïnfecteerd is met de bacterie Borrelia burgdorferi.

Wanneer is een behandeling wenselijk?

In geval van symptomen van de ziekte van Lyme is een behandeling met antibiotica nodig, die moet worden voorgeschreven door een arts.

Een positieve serologische test (aanwezigheid van antistoffen tegen de bacterie Borrelia burgdorferi in het bloed) zonder kenmerkende symptomen (erythema migrans of andere) volstaat echter niet om een behandeling met antibiotica te starten.

De arts zal een antibioticum voorschrijven:

  • in geval van een erythema migrans
  • of als er een duidelijke diagnose kan worden gesteld op grond van andere symptomen en de resultaten van bloedonderzoeken.

Het wordt niet aangeraden om preventief antibiotica in te nemen na een beet om de ziekte te voorkomen. Preventieve toediening van antibiotica wordt enkel overwogen in streken waar meer dan 20% van de teken geïnfecteerd is met de bacterie Borrelia burgdorferi. Dat is niet het geval in België.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling van de ziekte van Lyme bestaat uit antibiotica.

Hoe sneller het antibioticum wordt toegediend, des te beter zal het werken.

De dosering, het type antibioticum, de toedieningsweg (door de mond of intraveneus) en de duur van de behandeling kunnen verschillen, afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de patiënt.

Bepaalde antibiotica zijn gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen.

Een langdurige behandeling of een combinatie van verschillende antibiotica wordt niet aanbevolen en kan toxisch zijn.

4 redenen om kalm te blijven

  • Niet elke beet is besmettelijk (in België is slechts ongeveer 10% van de teken geïnfecteerd).
  • Een geïnfecteerde teek draagt de bacterie niet per se over.
  • Iemand die besmet wordt met de bacterie zal niet per se ziek worden. 
  • De ziekte van Lyme kan efficiënt worden behandeld met antibiotica als de diagnose tijdig wordt gesteld.
     

Sciensano staat in voor de epidemiologische surveillancevan de ziekte van Lyme via een netwerk van peillaboratoria en peilartsen en een nationaal referentiecentrum.

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

QR code

QR code for this page URL