Diagnose

De ziekte van Lyme of borreliose is een infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet van een teek die geïnfecteerd is met de bacterie Borrelia burgdorferi.

Hoe wordt de diagnose van ziekte van Lyme gesteld?

Het erythema migrans is het enige symptoom waarmee je een diagnose van ziekte van Lyme kan stellen zonder aanvullende onderzoeken. Het betreft een rode kring op de huid die geleidelijk groter wordt vanaf de plaats van de beet.

Als er geen erythema migrans is, kan je op grond van andere, latere symptomen (facialisverlamming, gewrichtsontsteking, hartproblemen) toch een ziekte van Lyme vermoeden. Je kan die diagnose dan bevestigen met een bloedonderzoek.

Het bloedonderzoek spoort antistoffen op tegen de Borrelia bacterie. Indien aanwezig, duiden zij op een recent of ouder contact met de bacterie. Een bloedonderzoek is pas zes weken na de beet zinvol omdat:

 • de vroege antistoffen (IgM-immunoglobulines) pas 2 tot 4 weken na een beet door een geïnfecteerde teek verschijnen en een piek bereiken na 6 tot 8 weken
 • de late antistoffen (IgG-immunoglobulines) 6 tot 8 weken na een beet door een geïnfecteerde teken verschijnen. Zij verminderen zeer traag en kunnen jaren positief blijven.

Als het bloedonderzoek een positief resultaat geeft, wordt ter bevestiging een tweede test (Western Blot) uitgevoerd, gezien het risico op “fout-positieve” uitkomsten. Als het resultaat van het tweede bloedonderzoek ook positief is en de patiënt symptomen vertoont, moet een behandeling met antibiotica gestart worden.

Diagnostische moeilijkheden

Het is soms moeilijk om een diagnose van ziekte van Lyme te stellen:

 • sommige mensen die de ziekte ontwikkelen herinneren zich niet dat ze door een teek werden gebeten
 • de plaatselijke reactie die onmiddellijk na een tekenbeet kan verschijnen kan ten onrechte voor een erythema migrans worden gehouden
 • de symptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn en verschillen van de ene mens tot de andere
 • het bloedonderzoek mag niet te vroeg worden uitgevoerd, omdat er in het begin van de infectie nog geen antistoffen kunnen worden gedetecteerd (“fout-negatieve” uitkomsten)
 • het immuunsysteem produceert antistoffen gedurende maanden tot jaren na een infectie (ook na behandeling met antibiotica). Een test kan dus positief zijn terwijl de bacterie verdwenen is en de ziekte genezen.

4 redenen om kalm te blijven

 • Niet elke beet is besmettelijk (in België is slechts ongeveer 10% van de teken geïnfecteerd).
 • Een geïnfecteerde teek draagt de bacterie niet per se over.
 • Iemand die besmet wordt met de bacterie zal niet per se ziek worden. 
 • De ziekte van Lyme kan efficiënt worden behandeld met antibiotica als de diagnose tijdig wordt gesteld.
   

 

Sciensano staat in voor de epidemiologische surveillancevan de ziekte van Lyme via een netwerk van peillaboratoria en peilartsen en een nationaal referentiecentrum.

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

QR code

QR code for this page URL