Risico's en gevaren

De ziekte van Lyme of borreliose is een infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet van een teek die geïnfecteerd is met de bacterie Borrelia burgdorferi.

Risicofactoren

Teken zijn hoofdzakelijk actief tussen de lente en de herfst (van maart tot oktober).

Zij bevinden zich doorgaans in vochtige, beboste gebieden met lage plantengroei.

Een ontblote huid als het mooi weer is, verhoogt het risico op direct contact van de huid met de begroeiing en dus ook het risico op een tekenbeet.

Late diagnose en behandeling

Als de diagnose niet snel wordt gesteld en de ziekte van Lyme late verschijnselen veroorzaakt, kan dat een sterkere weerslag hebben op het leven.

De aantasting van de gewrichten, het zenuwstelsel en het hart kan zeer invaliderend zijn.

Maar zelfs in een latere fase van de ziekte van Lyme kan je de symptomen gewoonlijk verbeteren of doen verdwijnen met een behandeling.

4 redenen om kalm te blijven

  • Niet elke beet is besmettelijk (in België is slechts ongeveer 10% van de teken geïnfecteerd).
  • Een geïnfecteerde teek draagt de ziekte niet per se over.
  • Iemand die door een geïnfecteerde teek wordt gebeten, krijgt de ziekte niet per se.
  • De ziekte van Lyme kan efficiënt worden behandeld met antibiotica als de diagnose tijdig wordt gesteld.

Sciensano staat in voor de epidemiologische surveillancevan de ziekte van Lyme via een netwerk van peillaboratoria en peilartsen en een nationaal referentiecentrum.

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

QR code

QR code for this page URL