Diagnose

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Tegen griep, bronchitis of verkoudheden zijn antibiotica nutteloos. 

Hoe worden antibiotica voorgeschreven? 

Een behandeling met antibiotica wordt alleen voorgeschreven als:

  • er een infectie is 
  • en als de infectie door een bacterie werd veroorzaakt.

Het voorschrijven van een antibioticabehandeling hangt af van de diagnose. Alleen een arts kan dit doen op basis van:

  • de voorgeschiedenis van de patiënt
  • de symptomen van een eventuele infectie (rillingen, koorts, pijn, enz.) 
  • de bloedanalyse die de aanwezigheid van een infectie bevestigt (aantal witte bloedcellen)
  • de biologische kweek die de betrokken bacterie isoleert (staal van urine, stoelgang, sputum, enz.) 
  • het antibiogram dat de gevoeligheid van de bacterie voor de verschillende antibiotica controleert.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen virale infecties en bacteriële infecties. Als de infectie door een virus wordt veroorzaakt, zijn antibiotica nutteloos. 

Opgelet! Neem nooit antibiotica in zonder medisch advies. Je riskeert een onnodige of onaangepaste behandeling te nemen en bacteriële resistentie te bevorderen, wat de behandeling zal bemoeilijken op de dag dat je de antibiotica echt nodig hebt.

Wanneer worden antibiotica niet voorgeschreven? 

Een biologische kweek kan de aanwezigheid van een bacterie aantonen zonder dat er een infectie hoeft te zijn. Het is met andere woorden mogelijk om een „gezonde drager” te zijn en een pathogene bacterie mee te dragen zonder een infectie te krijgen. In dat geval is een antibioticabehandeling niet nodig.

Anderzijds bestaan er ook bacteriële infecties die niet systematisch een behandeling met antibiotica vereisen. Het immuunsysteem slaagt er vaak in om de infectie te overwinnen.  

WIST JE DAT? In recente studies over verschillende soorten bacteriële infecties is aangetoond dat een correct gedoseerd antibioticum werkzaam is in een behandeling van 3 dagen. Hoe langer behandelingen duren, hoe meer de bacteriën zich aanpassen en resistentie ontwikkelen. Praat erover met je arts.

Aan de hand van de surveillance van de antibioticaresistentie kunnen de verschillende actoren (artsen, ziekenhuizen, opvoeders, restaurants, enz.) worden gesensibiliseerd, wat de opvolging van de aanbevelingen ten goede komt.

QR code

QR code for this page URL