Oorzaken

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën.  Antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Tegen griep, bronchitis of verkoudheden zijn antibiotica nutteloos.

Foutief en overmatig gebruik van antibiotica 

Antibioticaresistentie is een natuurlijk fenomeen dat te wijten is aan de genetische mutatie van bacteriën.

Een foutief gebruik van antibiotica en een overmatige consumptie van antibiotica versnelt het optreden en de verspreiding van resistente bacteriën:

 • het gebruik van antibiotica bij een door een virus veroorzaakte infectie (verkoudheid, griep, enz.)
 • te lange duur van de antibioticabehandeling
 • verlagen of verhogen van de dosis
 • een antibioticum gebruiken als de geïdentificeerde bacterie niet de oorzaak van de ziekte is
 • een antibioticum gebruiken als de oorzakelijke bacterie reeds resistent is.

Volg altijd de aanbevelingen van de arts over de toediening van antibiotica.

WIST JE DAT? In recente studies is aangetoond dat een correct gedoseerd antibioticum werkzaam is in een behandeling van 3 dagen. Hoe langer behandelingen duren, hoe meer bacteriën zich aanpassen en resistentie ontwikkelen. Praat erover met uw arts.

Wijze van overdracht van resistente bacteriën

Als de bacteriën eenmaal resistent zijn geworden, kunnen ze zich verspreiden en worden overgedragen:

 • tussen mensen
 • tussen dieren 
 • tussen mensen en dieren 
 • tussen de omgeving en de mensen. 

Een resistente bacterie kan haar resistentie ook overdragen op andere bacteriën.

Factoren die de overdracht van bacteriën bevorderen

Als ze zich eenmaal in het lichaam hebben geïnstalleerd, kunnen resistente bacteriën op andere personen worden overgedragen. 

De factoren die de transmissie van de bacteriën bevorderen, gelden voor alle bacteriën en microben in het algemeen:

 • slechte hygiëne (handen niet wassen, enz.)
 • de koude- en warmteketen voor voedsel niet respecteren
 • overmatig gebruik van biociden in het algemeen (pesticiden, desinfectantia, antibiotica, enz.).

Aan resistente bacteriën gebonden infecties komen vooral voor in ziekenhuizen en instellingen waar de verschillende risicofactoren samenkomen:

 • een overmatig gebruik van antibiotica dat de resistentie tegen bacteriën bevordert
 • ingrepen en contacten die de transmissie van bacteriën bevorderen (intensive care, chirurgie, enz.)
 • een concentratie van reeds zieke en verzwakte mensen die gevoeliger zijn voor infecties.

Antibioticabehandeling bij dieren bestemd voor consumptie 

Een aantal boerderijdieren (varkens, pluimvee) voor voedselconsumptie krijgt antibiotica om mogelijke infecties te voorkomen en om hun groei te versnellen. 

De bacteriën in dieren kunnen dus ook resistent worden tegen antibiotica (Campylobacter of Salmonella) en via de voeding of via direct contact met dieren (boeren, producenten) op de mens worden overgedragen.

Opgelet! De belangrijkste oorzaak van de ontwikkeling van resistente bacteriën bij de mens blijft het gebruik van antibiotica bij de mens in de geneeskunde, in gemeenschappen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Aan de hand van de surveillance van de antibioticaresistentie kunnen de verschillende actoren (artsen, ziekenhuizen, opvoeders, restaurants, enz.) worden gesensibiliseerd, wat de opvolging van de aanbevelingen ten goede komt.

QR code

QR code for this page URL