Behandeling

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Tegen griep, bronchitis of verkoudheden zijn antibiotica nutteloos.

Hoe worden infecties door een resistente bacterie behandeld?

Preventie is de beste aanpak. Een infectie als gevolg van antibioticaresistente bacteriën is een infectie die moeilijk te genezen is.

De patiënt wordt blootgesteld aan het risico op complicaties die de duur van de ziekte verlengen en de dood tot gevolg kunnen hebben.

Aangezien het normaal gebruikte antibioticum niet meer werkzaam is, moet men zijn toevlucht zoeken tot krachtigere en duurdere antibiotica, waarvoor meer zorg nodig is en die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. 

Onderzoek is gaande om alternatieven te vinden voor antibiotica bij infecties door resistente bacteriën. Infecties door de resistente bacterie Clostridium difficile kunnen voortaan worden behandeld dankzij een techniek van fecale transplantatie.

Behandeling met antibiotica in het algemeen

Het is zeer belangrijk om de door de arts voorgeschreven antibioticabehandeling (duur en dosering) te volgen en er met hem of haar over te praten om het beter te begrijpen.

Wanneer een arts antibiotica voorschrijft, bepaalt hij/zij eigenlijk een strategie op basis van de symptomen, de voorgeschiedenis, het risicoprofiel, de bacterie en de officiële aanbevelingen. 

Er zijn antibioticabehandelingen voor de eerste lijn, de tweede lijn en antibiotica die worden voorgeschreven voor de laatste lijn, wanneer de eerstelijnsantibiotica niet meer werken.

Het gebruik van behandelingen in de laatste lijn moet worden vermeden, want als de bacteriën resistent worden, werkt geen behandeling meer.

De aanbevelingen voor antibioticabehandelingen worden regelmatig bijgewerkt (BAPCOC, Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid).

Zo is gonorroe een seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) waarvan de verantwoordelijke bacterie resistent aan het worden is. Er wordt nu aanbevolen om gonorroe te behandelen met een enkele dosis antibioticum.

Wel of niet antibiotica nemen?

Zelfs bij een bacteriële infectie kan de arts beslissen om geen antibiotica voor te schrijven. HIj/zij kan een „niet-voorschrift van antibiotica” geven: dit is een document waarin wordt uitgelegd waarom er geen antibiotica worden voorgeschreven.  

Wanneer er geen risicopersoon betrokken is en wanneer ze niet chronisch zijn, kunnen sommige bacteriële infecties spontaan genezen. Het immuunsysteem van een persoon in goede gezondheid beschikt over een voldoende afweer om de infectie te bestrijden.

De arts kan ook beslissen om een uitgesteld voorschriftte geven. Dat is een voorschrift voor antibiotica dat enkel geldig is wanneer de symptomen van de infectie erger worden. Deze strategie van voorschrijven van antibiotica heeft haar werkzaamheid al aangetoond bij sommige luchtweginfecties bij volwassenen en kinderen. Ouders zijn meestal aandachtiger en gevoeliger voor een verantwoord gebruik van antibiotica.


Aan de hand van de surveillance van de antibioticaresistentie kunnen de verschillende actoren (artsen, ziekenhuizen, opvoeders, restaurants, enz.) worden gesensibiliseerd, wat de opvolging van de aanbevelingen ten goede komt.

QR code

QR code for this page URL