Risico's en gevaren

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Tegen griep, bronchitis of verkoudheden zijn antibiotica nutteloos. 

Infecties door resistente bacteriën 

Iedereen kan drager zijn van resistente bacteriën en wie in goede gezondheid verkeert, merkt er niets van.

Maar als deze resistente bacteriën een kwetsbare of oudere persoon of persoon met een verzwakt immuunsysteem besmetten, kunnen ze een infectie veroorzaken die moeilijk te behandelen is.

Infecties door voor antibiotica resistente bacteriën kunnen complicaties veroorzaken die soms eindigen in langdurig ziekenhuisverblijf, ernstige ziekten en de dood.

De arts moet dan krachtigere, duurdere antibiotica voorschrijven die meer zorg vereisen en ernstige bijwerkingen veroorzaken, en waartegen bacteriën op hun beurt dan weer resistent worden.

WIST JE DAT? Infecties door resistente bacteriën bijzonder vaak voorkomen in ziekenhuizen, instellingen die verschillende risicofactoren concentreren: een hoge consumptie van antibiotica die de bacteriële resistentie bevordert, ingrepen en contacten die de overdracht van bacteriën vergemakkelijken (verzorging op intensive care, chirurgie, enz.), een concentratie van mensen die reeds ziek en verzwakt en dus vatbaarder voor infecties zijn.

Multiresistente bacteriën 

Multiresistente bacteriën zijn bacteriën die resistent zijn aan meerdere antibiotica, wat de keuze van behandelingen beperkt. 

Alle bacteriën kunnen multiresistent worden, ook bacteriën verantwoordelijk voor:

Multiresistente bacteriën kunnen uiteindelijk resistent worden tegen alle antibiotica en tot een therapeutische impasse leiden: geen enkele behandeling is werkzaam.

Pre-antibioticatijdperk

Als de bacteriën resistent worden tegen alle bestaande antibiotica worden orgaantransplantaties, chemotherapie, intensive care, nierdialyse, plaatsing van heup- en knieprothesen en andere medische ingrepen die behandeling met antibiotica vereisen, niet meer mogelijk. Ziekte die door bacteriën worden veroorzaakt, zullen zich verspreiden en niet meer kunnen worden behandeld, met eventueel de dood als gevolg.

Aan de hand van de surveillance van de antibioticaresistentie kunnen de verschillende actoren (artsen, ziekenhuizen, opvoeders, restaurants, enz.) worden gesensibiliseerd, wat de opvolging van de aanbevelingen ten goede komt.

QR code

QR code for this page URL