Preventie

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Tegen griep, bronchitis of verkoudheden zijn antibiotica nutteloos. 

Waarom moet antibioticaresistentie worden voorkomen? 

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Maar antibiotica zijn zeer nuttige geneesmiddelen waarvan we de werkzaamheid moeten handhaven:

 • bij ernstige infecties
 • bij operaties
 • in het kader van chemotherapie
 • bij greffes 
 • bij personen die HIV hebben.

Een correct gebruik van antibiotica

Een beperkt en een correct gebruik van antibiotica kan de resistentie van bacteriën afremmen zodat antibiotica werkzaam blijven:

 • zo weinig mogelijk antibiotica gebruiken en alleen wanneer echt nodig
 • altijd een arts raadplegen vooraleer antibiotica in te nemen
 • de voorschriften van de arts naleven (duur, dosering)
 • informatie inwinnen over de risico's van het antibioticagebruik 
 • met de arts praten om de voorgeschreven behandeling beter te begrijpen.

Om het gebruik van antibiotica te voorkomen, moeten we ook proberen om infecties te voorkomen (zoals SOA's en voedselvergiftigingen), vooral door de basisregels voor hygiëne na te leven. 

WIST JE DAT? Er ook een vaccin bestaat voor Streptococcus pneumoniae

Handen wassen

Om de verspreiding van bacteriën te voorkomen, moeten we onze handen wassen:

 • na het niezen
 • na een hoestbui 
 • na het gebruik van het toilet
 • vóór het koken
 • voordat we voorwerpen aanraken 
 • voordat we anderen aanraken.

De basisregels voor hygiëne voorkomen niet dat bacteriën resistent worden maar beperken hun overdracht en verspreiding. Iemand kan drager zijn van een resistente bacterie zonder ziek te zijn, maar als de bacterie bij een kwetsbare of oudere persoon of persoon met een verzwakt immuunsysteem terechtkomt, kan ze een ernstige infectie veroorzaken. 

WIST JE DAT? Wonden zijn een gemakkelijke toegangspoort voor bacteriën, vooral bij verzwakte patiënten. Een geïnfecteerde wond kan ook de omgeving besmetten. Dek een wond daarom altijd goed af!

Wees zorgzaam met voedingsmiddelen

Resistente bacteriën kunnen in de voeding aanwezig zijn.

Om te vermijden dat resistente bacteriën op de mens worden overgedragen, moeten de hygiënische regels voor het bereiden, koken en bewaren van voedsel worden gerespecteerd:

 • respecteer de uiterste houdbaarheidsdatum
 • was je handen voor het koken en na het werken met rauw vlees
 • gebruik voor vlees en schaaldieren een andere snijplank en ander keukengerei
 • was groenten en fruit grondig 
 • reinig voor elk gebruik het werkvlak en het keukengerei
 • kook en verwarm voedsel op een correcte manier (vooral vlees en eieren)
 • bewaar voedsel zo koel mogelijk (vooral vlees, eieren en bereidingen op basis van rauwe eieren)

Geen antibiotica voor een verkoudheid of griep!

Antibiotica behandelen geen verkoudheid noch een griep. In 80 % van de gevallen worden deze infecties veroorzaakt door een virus. Antibiotica bestrijden enkel bacteriën.  

Als u griep of een verkoudheid hebt:

 • blijf thuis
 • neem rust  
 • drink veel water. 

U kunt eventueel de plaatselijke symptomen behandelen (loopneus, keelpijn, koorts) met geneesmiddelen zonder voorschrift.

Aan de hand van de surveillance van de antibioticaresistentie kunnen de verschillende actoren (artsen, ziekenhuizen, opvoeders, restaurants, enz.) worden gesensibiliseerd, wat de opvolging van de aanbevelingen ten goede komt.

QR code

QR code for this page URL