Sciensano & Coronavirus

Last updated on 1-4-2020 by Lieke Vervoort

Welke rol speelt Sciensano?

Sciensano is de toonaangevende wetenschappelijke instelling in de epidemiologie van infectieziekten. We beschrijven de evolutie van de epidemie en beoordelen de gevolgen hiervan op de gezondheid van de Belgische bevolking. Op vraag van de gezondheidsautoriteiten, coördineert Sciensano de redactie van de procedures voor huisartsen, ziekenhuizen, patiënten en labo’s.  

Daarnaast coördineert Sciensano de Risk Assessment Group  (RAG) die het risico inschat en het effect van de maatregelen beoordeelt.

Het Wetenschappelijk Comité coronavirus helpt de gezondheidsautoriteiten om het coronavirus te bestrijden. Het comité geeft wetenschappelijk advies over de evolutie van het virus en draagt bij aan de optimale voorbereiding van ons land op het coronavirus.

Procedures opstellen voor huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria en patiënten

De dienst Epidemiologie van infectieziekten coördineert, op vraag van de gezondheidsautoriteiten, de redactie van gevalsdefinities en procedures op voor de huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria en patiënten. Deze procedures beschrijven welke maatregelen iedereen moet nemen wanneer er een (vermoed) geval is van het coronavirus in België.

De epidemiologische situatie dagelijks opvolgen

De dienst Epidemiologie van infectieziekten volgt ook dagelijks de epidemiologische situatie op van het coronavirus in België. Sciensano heeft verschillende surveillancesystemen opgezet. Een team van wetenschappers analyseert en interpreteert dagelijks de verzamelde gegevens ter ondersteuning van de besluitvorming. De epidemiologische website voor het coronavirus wordt iedere dag up to date gehouden.

Aanbevelingen doen over en ondersteuning bieden voor bioveiligheid

De dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) adviseert labo’s en autoriteiten met aanbevelingen over bioveiligheid voor laboratoria die klinische stalen of culturen met het nieuwe coronavirus behandelen. Deze aanbevelingen staan op de website Belgian Biosafety Server en worden regelmatig bijgewerkt.

De FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum ondersteunen bij hun communicatie-acties

De dienst Communicatie helpt het kabinet van de minister van volksgezondheid, de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum bij hun communicatie-acties. De dienst staat hen bij met de wetenschappelijke expertise die binnen Sciensano aanwezig is. Daarnaast helpt ze de wetenschappelijke experts van Sciensano bij hun communicatie voor de buitenwereld.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic