Crack

Opgelet! De effecten van drugs variëren volgens de psychische toestand en de gezondheid van de persoon, de context waarin de drug wordt gebruikt en ook de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug.

Beschrijving

Crack is de gekristalliseerde vorm van cocaïne, die meestal uit 'brokken'  of kristallen bestaat en  wordt verkregen door cocaïne te zuiveren. Andere namen zijn 'free base', 'base' of 'gezuiverde cocaïne'. Crack wordt voornamelijk gerookt en in mindere mate geïnjecteerd. De psychoactieve stof crack is:

 • illegaal
 • semi-synthetisch
 • stimulerend.

Beoogde effecten

 • Een goed gevoel, sterkere intellectuele dan fysieke stimulatie
 • Veroorzaakt een korte en intense 'flash'
 • Verdovend

Fysieke symptomen

 • Versneld hartritme, stijging van de bloeddruk en van de lichaamstemperatuur
 • Droge mond
 • Verwijde pupillen

Acute risico's

 • Sterke psychische afhankelijkheid: onbedwingbare behoefte om drugs te gebruiken ('craving')
 • Paranoia, hevige hallucinaties, slapeloosheid, depressie, angst, hoofdpijn, chronische vermoeidheid, bloedneus
 • Cerebrovasculair accident, hartaanval, epilepsieaanval
 • Risico op overdracht van infectieziekten (hiv, hepatitis) door het uitwisselen van naalden en delen van pijpen als de gebruiker wondjes in de mond heeft
 • Risico op overdosering ('overdosis'): bewustzijnsverlies, hartstilstand, overlijden

Risico's op lange termijn

 • Longcomplicaties: hoest, bronchitis, longbloeding, chronische laryngitis
 • Ernstige letsels aan de lippen, de tong en het tandvlees door de hete rook
 • Paranoia, woede-uitbarsting, agressiviteit, hallucinaties of delirium
 • Aantasting van de hersenen en de cognitieve functie
 • Sterke psychische afhankelijkheid: onbedwingbare behoefte om drugs te gebruiken ('craving'), sterker dan bij cocaïne.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic