Diagnose

Type 2-diabetes is veruit de frequentste vorm van diabetes. Je kan type 2-diabetes voorkomen of tegengaan met een gezonde levensstijl (gezonde voeding, lichaamsbeweging en zorgen voor een correct gewicht). Type 1-diabetes kan je echter niet voorkomen.

Meting van de glycemie

De diagnose van diabetes wordt gesteld door de glycemie (bloedsuikergehalte) of de geglycosyleerde hemoglobine (die een idee geeft over de glycemiewaarden over een langere periode) te meten in een (nuchter) bloedmonster. 

Type 1-diabetes treedt doorgaans abrupt op en de diagnose wordt dan ook snel gesteld.

Type 2-diabetes treedt progressief op. De diagnose van type 2-diabetes wordt vaak toevallig gesteld, bij een bloedafname voor een ander probleem of als er complicaties optreden. 


 

Sciensano meet de prevalentie van diabetes in de bevolking en volgt de kwaliteit van de zorg die diabetespatiënten krijgen. De bedoeling daarvan is de zorg te verbeteren.

QR code

QR code for this page URL