Symptomen

Type 2-diabetes is veruit de frequentste vorm van diabetes. Je kan type 2-diabetes voorkomen of tegengaan met een gezonde levensstijl (gezonde voeding, lichaamsbeweging en zorgen voor een correct gewicht). Type 1-diabetes kan je echter niet voorkomen.

De symptomen van type 1-diabetes

Patiënten met type 1-diabetes produceren niet meer genoeg insuline en kunnen het suikergehalte in het bloed dus niet meer regelen.

Het teveel aan glucose in het bloed wordt door de nieren uitgescheiden (veel urineren).

Doordat de patiënten veel water verliezen, hebben ze veel dorst. De cellen die geen glucose meer krijgen, zullen hun energie uit vetten halen (gewichtsverlies). 

Type 1-diabetes wordt veroorzaakt door een auto-immune vernietiging van pancreascellen. De insulineproductie valt vaak ineens stil zodat er snel symptomen opkomen

  • veel urineren (polyurie)
  • dorstgevoel (polydipsie)
  • altijd honger
  • vermagering
  • daling van het gezichtsvermogen
  • vermoeidheid
  • braken en maagpijn (symptomen die vaak worden verward met een griep)
  • tintelingen, verdoofd gevoel of gevoelloosheid in de handen of de voeten
  • vaak infecties
  • slechte wondheling.

De symptomen van type 2-diabetes

Type 2-diabetes kan dezelfde symptomen veroorzaken als type 1-diabetes, maar de symptomen zijn vaak minder uitgesproken.

Type 2-diabetes is gedeeltelijk te wijten aan overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging.

Door de opstapeling van vet wordt het lichaam progressief resistent tegen insuline. De ziekte evolueert dan ook veel trager. 

Daardoor wordt de diagnose van type 2-diabetes vaak toevallig gesteld, bij een bloedafname voor een ander probleem.

Soms wordt de diagnose pas gesteld als er complicaties optreden. Je kan dus al jaren suikerziekte hebben zonder dat je het weet.

Bij vermoeden van diabetes moet u uw huisarts raadplegen.


 

Sciensano meet de prevalentie van diabetes in de bevolking en volgt de kwaliteit van de zorg die diabetespatiënten krijgen. De bedoeling daarvan is de zorg te verbeteren.

QR code

QR code for this page URL