Risico's en gevaren

Type 2-diabetes is veruit de frequentste vorm van diabetes. Je kan type 2-diabetes voorkomen of tegengaan met een gezonde levensstijl (gezonde voeding, lichaamsbeweging en zorgen voor een correct gewicht). Type 1-diabetes kan je echter niet voorkomen.

Acute complicaties

Acute complicaties van diabetes komen abrupt op, als gevolg van een slecht evenwicht tussen insuline en glucose:

 • hyperglycemie, te veel suiker in het bloed 
 • hypoglycemie, te weinig suiker in het bloed.

Hyperglycemie

Hyperglycemie kan optreden als je de insuline-injectie vergeet, als je een te lage dosis inspuit of als je ziek bent.

De frequentste symptomen zijn:

 • vermoeidheid
 • prikkelbaarheid
 • vaak plassen
 • hevige dorst
 • herhaalde schimmelinfecties (mycosen)
 • wonden genezen moeilijker
 • gezichtsstoornissen.

Diabetische ketoacidose treedt op als de cellen verplicht worden hun energie uit vetten te halen doordat ze geen suiker meer krijgen. Dat veroorzaakt gewichtsverlies en ophoping van chemische elementen in de lever. Ketoacidose komt vrij vaak voor bij type 1-diabetes, maar zelden bij type 2-diabetes.

De frequentste symptomen zijn:

 • buikpijn, misselijkheid
 • ademhalingsproblemen, kortademigheid
 • neurologische verschijnselen
 • sterke uitdroging.

Hypoglycemie

Hypoglycemie wordt gedefinieerd als een te laag suikergehalte in het bloed (lager dan 70 mg/dl). Injectie van te veel insuline, een maaltijd overslaan en te zware lichamelijke inspanning kunnen hypoglykemie veroorzaken bij diabetespatiënten.

De frequentste symptomen zijn:

 • bleekheid, intense vermoeidheid
 • veel zweten
 • beven
 • hartkloppingen
 • gezichtsstoornissen
 • spierzwakte.

Chronische complicaties

Chronische complicaties van diabetes treden progressief op als gevolg van een langdurige hyperglycemie en kunnen de gezondheid ernstige schade berokkenen:

 • hart- en vaataandoeningen (hartziekte, beroerte)
 • aantasting van de zenuwen (neuropathie, voetwonden, infectie, enz.)
 • gezichtsverlies (retinopathie)
 • nierinsufficiëntie (nierlijden).

Een aantal complicaties houdt een risico op vroege sterfte in.


 

Sciensano meet de prevalentie van diabetes in de bevolking en volgt de kwaliteit van de zorg die diabetespatiënten krijgen. De bedoeling daarvan is de zorg te verbeteren.

QR code

QR code for this page URL