Cijfers

In ons dagelijkse leven zijn we omringd door elektrische toestellen, en dat maakt ons ongerust. Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele wetenschappelijke studie verschenen die aantoont dat niet-ioniserende elektromagnetische velden schadelijk zijn. Er zijn een paar studies die statistische correlaties hebben ontdekt, maar het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is. Als er twijfels zijn, moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast.

Enkele richtpunten over elektromagnetische velden

WIST U DAT? De referentiewaarde geeft de aanbevolen maximumwaarde aan die beter niet wordt overschreden. 
 

Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

QR code

QR code for this page URL