Oorzaken

De alomtegenwoordigheid van elektrische toestellen in ons dagelijks leven vormt een bron van ongerustheid. Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele wetenschappelijke studie verschenen die aantoont dat niet-ioniserende elektromagnetische velden schadelijk zijn. Er zijn een paar studies die statistische correlaties hebben ontdekt, maar het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is. Bij twijfel moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast. 

Natuurlijke bronnen

In ons milieu zijn van nature elektromagnetische velden en stralen aanwezig:

 • kosmische straling afkomstig uit de ruimte, neemt snel toe met de hoogte
 • het aardmagnetisch veld (stroom die in de aardkern circuleert) dat de naald van een kompas doet bewegen 
 • magnetische stralen van de zon  
 • elektrisch veld van een onweer dat bliksems doet ontstaan
 • elektrische activiteit van het hart (gemeten met een elektrocardiogram)
 • elektrische activiteit van de hersenen (gemeten met een elektro-encefalogram)
 • radioactief gas (zoals radon) dat uit rotsen en de bodem vrijkomt. 

Kunstmatige bronnen 

Elektromagnetische velden en stralen zijn aanwezig in medische en industriële omgevingen maar ook in ons dagelijkse leven: 

 • hoogspanningsleidingen
 • spoorbanen, trein
 • elektrische installaties, lampen, elektrische huishoudtoestellen
 • telefoon, televisietoestel, computer, gsm
 • zonnebank
 • radio, MRI, scanner, X-stralen
 • lasmateriaal, radars.

Er zijn veel meer elektromagnetische velden afkomstig van menselijke activiteiten dan van natuurlijke oorsprong.

Ioniserende stralen

Ioniserende stralen, wanneer er onzorgvuldig wordt mee omgegaan  (intensieve en/of lange blootstelling), kunnen erg gevaarlijk zijn voor het lichaam. Maar toch zijn er heel wat gunstige toepassingen, in verschillende domeinen: 

 • geneeskunde (medische beeldvorming, radiotherapie, steriliseren van medische instrumenten, enz.) 
 • voeding (ontsmetting van voedsel)
 • industrie en onderzoek (modificatie van plastic, materiaalstudie, ruimtevaart, enz.).

Er bestaan twee soorten blootstelling aan ioniserende stralen: 

 • interne blootstelling (ingeademde, ingeslikte radionuclide, enz.)  
 • externe vervuiling (stof, vloeistof, sprays die op de huid of de kleding terechtkomen). 

WIST U DAT? We staan vooral bloot aan ioniserende stralen van natuurlijke oorsprong (58%): radon (34%), aardstralen (11%), kosmische stralen (7%), mineraal water en voeding (6%). De voornaamste kunstmatige bron van ioniserende stralen is de medische blootstelling (41%). De nucleaire industrie en de kernproeven vertegenwoordigen slechts 1% (Institut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire)

Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

Contacten

QR code

QR code for this page URL