Preventie

De alomtegenwoordigheid van elektrische toestellen in ons dagelijks leven vormt een bron van ongerustheid. Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele wetenschappelijke studie verschenen die aantoont dat niet-ioniserende elektromagnetische velden schadelijk zijn. Er zijn een paar studies die statistische correlaties hebben ontdekt, maar het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is. Bij twijfel moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast. 

Zich verwijderen van de bron

De intensiteit van een elektromagnetisch veld vermindert wanneer u zich verwijdert van de bron.

Als u ongerust bent over elektromagnetische velden, is het al voldoende als u het gebruik ervan beperkt, ervan weggaat en toestellen uit het stopcontact haalt als u ze niet gebruikt.  

WIST U DAT? Het ‘voorzorgsbeginsel’ is een beleid dat rekening houdt met de onzekerheid, terwijl ‘preventie’ een beleid is dat wordt gevoerd als de risico’s goed bekend en op een grondige manier geëvalueerd zijn. 

Voorzorgsbeginsel voor gsm’s

Er is wetenschappelijk nog geen enkel risico aangetoond, maar de onzekerheid over de gevolgen van niet-ioniserende elektromagnetische velden blijft bestaan. Uit de studies is immers ook niet gebleken dat er geen risico’s zijn.

Bij twijfel wordt aangeraden om een aantal voorzorgsbeginsels in acht te nemen, vooral voor gsm’s, die vlak bij het hoofd worden gehouden: 

  • gebruik een oortje
  • stuur liever een sms dan te bellen
  • bel minder lang
  • wacht wanneer u belt even voor u uw gsm tegen uw oor houdt
  • bel alleen als u een goede ontvangst heeft
  • koop een gsm met een lagere specific absorption rate (SAR).

Gsm-fabrikanten zijn verplicht een SAR-norm te respecteren: het specifieke absorptiedebiet moet lager zijn dan 2W/kg. Meestal ligt het tussen 0,1 en 1,5 W/kg (Leefmilieu Brussel).

WIST U DAT? Het grootste aangetoonde risico met gsm’s zijn de wegongevallen die u veroorzaakt terwijl u even afgeleid bent, zelfs als u handenvrij belt. 

Wonen in de nabijheid van een hoogspanningsleiding 

Geen paniek! Als u in de buurt van een hoogspanningsleiding woont, vraag u dan eerst af: 

  • wat is de spanning van de leiding (70, 150, 380 kV, enz.)
  • hoe ver ben ik van de leiding verwijderd.

Metalen geleiders, bouwmaterialen, bomen, muren, gebouwen, enz. bieden een efficiënte bescherming tegen elektrische velden. Wanneer die leidingen ondergronds zijn, is het elektrische veld aan de oppervlakte nauwelijks waarneembaar.  

Aan de andere kant zouden magnetische velden de grootste problemen veroorzaken, hoewel nog geen enkele wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat ze schadelijk zijn. Bij twijfel heeft het voorzorgsbeginsel de overhand.

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om mensen jonger dan 15 jaar niet lang bloot te stellen aan magnetische velden met een gemiddelde sterkte van meer dan 0,4 µT.

Blootstellingsgrenzen

De ICNIRP heeft blootstellingsgrenzen bepaald voor het hele elektromagnetische spectrum. Dat zijn aanbevelingen en geen normen:  

  Extreem lage frequenties Lage frequenties en radiofrequenties
Drempel waarop schadelijke gevolgen voor de gezondheid optreden Magnetisch veld: 100 µT SAR: 4W/kg
Blootstellingsgrenzen om de gevolgen op korte termijn te voorkomen

Magnetisch veld: 100 µT

SAR: 0,08 W/kg

SAR: 2 W/kg (gsm)

of

27,4 V/m bij 100 MHz (FM-radio)

41,3 V/m bij 900 MHz (gsm 900)

61 V/m bij 2 100 MHz (UMTS)

Elektrisch veld (50 Hz) : 

5 kV/m woonzone

7 kV/m bruggen en wegen

10 kV/m andere plekken
 


Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

Contacten

QR code

QR code for this page URL