Behandeling

De alomtegenwoordigheid van elektrische toestellen in ons dagelijks leven vormt een bron van ongerustheid. Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele wetenschappelijke studie verschenen die aantoont dat niet-ioniserende elektromagnetische velden schadelijk zijn. Er zijn een paar studies die statistische correlaties hebben ontdekt, maar het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is. Bij twijfel moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast. 

Radiotherapie: bestraling bij kanker behandeling

Ioniserende stralen kunnen in een kankerbehandeling worden aangewend om kankercellen te vernietigen.

Echter de stralen die bij radiotherapie worden gebruikt, zijn hoe dan ook kankerverwekkend en verhogen het risico op stralingsgeïnduceerde kanker.   

Behandeling bij een nucleaire stralingsblootstelling

Bij nucleaire straling kunnen jodiumpillen worden verdeeld om de concentratie van radionucliden (atomen die stralen uitzenden omdat hun kern instabiel is) in de schildklier te vermijden. 

Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

Contacten

QR code

QR code for this page URL