Salvia divinorum

Opgelet! De effecten van drugs variëren volgens de psychische toestand en de gezondheid van de persoon, de context waarin de drug wordt gebruikt en ook de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug.

Beschrijving

Salvia divinorum behoort tot een salievariëteit uit Mexico en de werkzame stof is salvinorine A. Andere namen zijn 'salvia', 'Lady Sally' of 'Sally-D'. De gedroogde bladeren kunnen worden gerookt, gedronken als een infusie, gekauwd of gepruimd (traditioneel gebruik).

De psychoactieve stof Salvia divinorum is:

 • illegaal
 • natuurlijk
 • hallucinogeen.

Beoogde effecten

 • Ontspannen toestand
 • Innerlijke ontdekkingstocht
 • Verstoorde waarneming (tijd en ruimte), hallucinaties en stimulatie van de gewaarwordingen

Fysieke symptomen

 • Verhoogde bloeddruk en lichaamstemperatuur
 • Verwijde pupillen

Acute risico's

 • Risico op flauwvallen en bewustzijnsverlies, waardoor de persoon een letsel kan oplopen
 • Slechte bewegingscoördinatie, spraakstoornissen, verlies van het directe geheugen
 • Duizeligheid, desoriëntatie, hoofdpijn, slapeloosheid
 • Angstaanvallen, opgewondenheid, volledig verlies van de controle over de emoties ('bad trip')

Risico's op lange termijn

Salvia divinorum is een hallucinogene stof waarvan de langetermijneffecten op de hersenen en het organisme  weinigslecht gekend zijn.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic