Organische contaminanten en additieven

Diensthoofd: 

Evalueer de potentiële risico’s van bekende en opkomende organische contaminanten

Wij evalueren de potentiële risico’s van bekende en opkomende organische contaminanten die een bedreiging voor de bevolking kunnen zijn via voedselinname, blootstelling aan de omgeving of aan consumptiematerialen zoals materialen die in contact komen met voeding. Deze contaminanten kunnen van nature aanwezig zijn in (bv. schimmeltoxines) of toegevoegd zijn aan consumentenproducten, ofwel opzettelijk (bijvoorbeeld om de kwaliteit te verbeteren, om de fysisch-chemische eigenschappen te beïnvloeden), ofwel onopzettelijk tijdens het productieproces. De mogelijke gezondheidsrisico’s worden beoordeeld door de gevaren, geassocieerd met specifieke stoffen en met de blootstelling van verschillende consumentengroepen, te karakteriseren volgens de principes van risicobeoordelingsstrategieën.

Meer weten?

 

Wij beoordelen de blootstelling van de bevolking aan chemische componenten via de voedselketen (rechtstreeks via het voedsel en indirect via diervoeders), via de migratie van stoffen uit voedselverpakkingsmaterialen en andere soorten verbruiksproducten, en via omgevingsblootstelling.

Ons onderzoek en onze analytische activiteiten zijn gericht op de detectie, identificatie, kwantificering en risicobeoordeling van chemische contaminanten (bv. pesticiden), additieven (bv. zoetstoffen), natuurlijke stoffen (bv. microbiële, mariene, plant- en mycotoxines, steviolglycosiden) en organische componenten die migreren uit materialen die in contact komen met voedsel en uit andere verbruiksproducten. Voedselblootstellingsenquêtes van de Belgische bevolking zijn een essentieel onderdeel van deze risicobeoordelingen (bv. met betrekking tot de inname van zoetstoffen, minerale oliën, pyrrolozidinealkaloïden).

We genieten een uitstekende reputatie in België en in het buitenland en zijn het nationaal referentiecentrum voor de analyse van pesticiden, persistente organische verontreinigende stoffen, mycotoxines en materialen die in contact komen met voedsel. Wij leveren chemische analyses op aanvraag en beschikken hiervoor over geavanceerde apparatuur. We bieden ook wetenschappelijk advies binnen ons vakgebied. We zijn door BELAC geaccrediteerd met kwaliteitsnorm ISO/IEC 17025 en garanderen de juistheid en betrouwbaarheid van onze resultaten voor onze klanten.

Wij werken samen met de Belgische overheid (FOD Volksgezondheid, FAVV) en met de Luxemburgse en Europese instanties (EFSA, de Europese Commissie, de Raad van Europa).

Voor u geselecteerde info

Chemische analyse aanvragen

Wij hebben een ruime ervaring met het opsporen van verschillende chemische stoffen.

 Vraag een chemische analyse aan

Neemt deel aan volgende projecten

Status: Past projects

NRC/NRL

Associated health topics

Voedselconsumptie en –veiligheid

QR code

QR code for this page URL