Cijfers

Er bestaat een vaccin tegen hepatitis A en hepatitis B maar niet tegen hepatitis C. Bij sommige risicopersonen wordt de screening van HBV en HCV aanbevolen.

Hepatitis in België

  • Sinds de start van de screening van bloedproducten (einde jaren 90) is het intraveneuze drugsgebruik de voornaamste infectieweg voor het hepatitis C-virus (KCE).
  • In 2013 onderzocht Sciensano 720 stalen, waarvan er 31 positief bleken voor een recente of actieve besmetting met HEV.

Volgens de rapporten van Sciensano over het hepatitis B-virus en het hepatitis C-virus (2014):

  • hebben de peillaboratoria voor microbiologie in 2014 1621 nieuwe gevallen van besmetting door het hepatitis B-virus geregistreerd (HBV
  • blijft de prevalentie van HCV het hoogst bij mannen met een mediane leeftijd van 45 tot 49 jaar, ondanks een steeds uitgebreidere screening bij vrouwen van 20 tot 39 jaar 
  • wordt de incidentie van hepatitis C op 1500 gevallen per jaar geschat, dat zijn 13,6 gevallen per 100 000 inwoners 
  • komt HBV het vaakst voor bij vrouwen van 30 tot 34 jaar en bij mannen van 35 tot 39 jaar.

Opgelet! Deze cijfers moeten worden gewijzigd. Raadpleeg Epistat voor HAV en HCV.

Hepatitis in Europa

Volgens de Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in 2013:

  • werden mannen, maar ook andere personen, van 25 tot 34 jaar het meest getroffen door HBV en HCV 
  • werden 31 513 gevallen van hepatitis C gediagnosticeerd in Europa (26 landen van de EU) ; dit is een incidentie van 9,6 gevallen per 100 000 inwoners 
  • vindt 80% van de HCV-transmissies plaats tijdens de injectie van drugs
  • werden 19 101 gevallen van hepatitis B gediagnosticeerd in Europa (28 landen van de EU) ; dit is een incidentie van 4,4 gevallen per 100 000 inwoners.

Hepatitis wereldwijd

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) :


In samenwerking met het Laboratoire Clinique de Saint-Luc - UCL Brussel huisvest Sciensano het Nationaal referentiecentrum voor hepatitis B, C, D en E, dat de virusstammen van hepatitis analyseert. Sciensano verzekert ook de epidemiologische surveillance van virale vormen van hepatitis in België en controleert de kwaliteit van de vaccins.

QR code

QR code for this page URL