Symptomen

Er bestaat een vaccin tegen hepatitis A en hepatitis B maar niet tegen hepatitis C. Bij sommige risicopersonen wordt de screening van HBV en HCV aanbevolen.

Welke zijn de algemene symptomen van hepatitis?

Hepatitis kan asymptomatisch zijn.

Als er symptomen zijn, lijken ze op die van griep:

  • koorts
  • vermoeidheid
  • verlies van eetlust
  • misselijkheid
  • braken
  • buikpijn.

Ook andere, specifiekere symptomen kunnen ook optreden, zoals een vergeling van de huid en de ogen en donker gekleurde urine (icterus of geelzucht).

Omdat de symptomen van virale hepatitis overeenkomen met die van andere ziekten is een bloedonderzoek essentieel om een diagnose te kunnen stellen.

WIST JE DAT? HCV ook de „stille doder” wordt genoemd. Hepatitis C is immers vaak asymptomatisch. Als er symptomen zijn, gaat het meestal om een zware vermoeidheid en iets minder vaak geelzucht. Het kan 20 tot 30 jaar duren eer er zich complicaties voordoen.

In samenwerking met het Laboratoire Clinique de Saint-Luc - UCL Brussel huisvest Sciensano het Nationaal referentiecentrum voor hepatitis B, C, D en E, dat de virusstammen van hepatitis analyseert. Sciensano verzekert ook de epidemiologische surveillance van virale vormen van hepatitis in België en controleert de kwaliteit van de vaccins.

QR code

QR code for this page URL