Behandeling

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Wanneer raadpleeg ik een arts?

Een goedaardige voedsel(toxi-)infectie vereist geen behandeling en geneest spontaan binnen de 48 uur.Men moet gewoon veel rusten en veel water drinken. 

Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren.

In sommige gevallen kan een VTI ernstiger zijn en het advies van een arts of een ziekenhuisopname vereisen:

  • als de temperatuur boven de 38 °C stijgt
  • als er bloed in de ontlasting is
  • bij uitdroging (weinig plassen, droge mond en keel, duizeligheid)
  • als de diarree meer dan 3 dagen aanhoudt.

Risicopersonen zijn gevoeliger voor voedsel(toxi-)infecties en het ontwikkelen van complicaties.

WIST U DAT? Door bacteriën veroorzaakte infecties met antibiotica worden behandeld.Onjuist of overmatig gebruik in de diergeneeskundige en menselijke geneeskunde de ontwikkeling en verspreiding van resistente bacteriën echter bevordert. Een door een resistente bacterie veroorzaakte infectie moeilijk te behandelen is. Antibiotica geen effect hebben op virussen.

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL