Cijfers

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Voedsel(toxi-)infecties (VTI) in België

Op basis van gegevens verzameld door Sciensano in 2014:

 • in België registreerde het Nationaal Referentielaboratorium voor voedseltoxi-infecties (NRL VTI) in het totaal 370 collectieve voedsel(toxi-)infecties (VTI)
 • minstens 1.789 mensen werden ziek en 64 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen
 • de toxines van Bacillus cereus waren de pathogene stof die het vaakst werd gemeld als oorzaak van een VTI-haard
 • Salmonella en Norovirus waren de tweede stoffen die het vaakst werden aangewezen als oorzaak van voedselinfecties
 • bereidingen op basis van rauwe eieren waren de belangrijkste bron van infectie door Salmonella
 • andere geïdentificeerde kiemen waren coagulase-positieve stafylokokken , Clostridium perfringens, Escherichia coli, histamine
 • 70,8% van de collectieve haarden kwamen voor in commerciële inrichtingen, zoals restaurants (51,1%) en fastfood- of meeneemketens (19,7%)
 • het aantal haarden dat thuis voorkwam, bedroeg 18,1%. 

Opgelet!  Deze cijfers moeten worden gewijzigd. Raadpleeg de site van Overdraagbare en besmettelijke ziekten.

Voedsel(toxi-)infecties (VTI) in Europa

Op basis van gegevens verzameld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2014: 

 • campylobacteriose (ziekte veroorzaakt door de bacterie Campylobacter) blijft de door voedsel overgedragen ziekte die het vaakst in de Europese Unie wordt gerapporteerd
 • in de voedsel, Campylobacter werd vooral aangetroffen in kippenvlees
 • 2.161 gevallen van listeriose werden bevestigd.

Voedsel(toxi-)infecties (VTI) in de wereld

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):

 • worden elk jaar 600 miljoen mensen, of bijna 1 op de 10 mensen wereldwijd, ziek door het eten van besmet voedsel en sterven er 420.000 mensen
 • diarreeziekten zijn de meest voorkomende ziekten als gevolg van de consumptie van besmet voedsel: zij treffen 550 miljoen mensen per jaar en zijn verantwoordelijk voor 230.000 sterfgevallen per jaar.

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL