Diagnose

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Hoe wordt de diagnose van een voedsel(toxi-)infectie (VTI) gesteld?

Observatie van de symptomen volstaat meestal om een gastro-enteritis te diagnosticeren. Als daarna een besmet voedingsmiddel kan worden aangewezen, wordt een voedsel(toxi-)infectie bevestigd.

Met een coprokweek (kweek van menselijke stoelgang), de directe detectie van het micro-organisme in de stoelgang of een bloedafname kan het micro-organisme dat de oorzaak van een VTI is, worden geïdentificeerd. 

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL