Diagnose

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Hoe wordt de diagnose van een voedsel(toxi-)infectie (VTI) gesteld?

Observatie van de symptomen volstaat meestal om een gastro-enteritis te diagnosticeren. Als daarna een besmet voedingsmiddel kan worden aangewezen, wordt een voedsel(toxi-)infectie bevestigd.

Met een coprokweek (kweek van menselijke stoelgang), de directe detectie van het micro-organisme in de stoelgang of een bloedafname kan het micro-organisme dat de oorzaak van een VTI is, worden geïdentificeerd. 

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL