Risico's en gevaren

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Wat zijn de complicaties van een voedsel(toxi-)infectie (VTI)?

Een voedsel(toxi-)infectie kan meer of minder ernstig zijn al naargelang het ingenomen micro-organisme of de ingenomen toxines en de gezondheid van de besmette persoon

Heel vaak gaat het om een gastro-enteritis, maar soms kunnen bepaalde ernstige of zelfs fatale complicaties optreden:

  • septikemie
  • nierfalen
  • zenuwaandoeningen
  • miskraam
  • verlamming.

Risicopersonen lopen een hoger risico op het ontwikkelen van complicaties door VTI, zoals dehydratie.

Een voedsel(toxi-)infectie (VTI) veroorzaakt door een resistente bacterie

Het overmatige gebruik van antibiotica door mensen en de antibioticabehandeling van vele voor consumptie bestemde dieren bevordert de ontwikkeling van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica.

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica dringen via dieren de voedselketen binnen (bijvoorbeeld: Salmonella via de kippen).

Bij het eten van vlees kunnen resistente bacteriën van dieren op mensen worden overgedragen en soms moeilijk te behandelen infecties veroorzaken. 

Want als een bacterie resistent is, zijn sommige antibiotica ondoeltreffend en kunnen ze complicaties teweegbrengen.

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL